Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kulturskoler er fra 01.01.20 slått sammen til én kulturskole - Drammen kulturskole, men med flere undervisningssteder. Vi underviser i musikk, dans, teater, visuell kunst, nysirkus, animasjon, keramikk og andre tilbud.