Ordensreglement

Drammen har kommunale ordensreglement for skole og skolefritidsordningen. Kommunale regler for digitalt utstyr inngår som en del av ordensreglementet for skole.

Orden

Ordensreglement i skolen er lokale forskrifter. Ordensreglementene ble fastsatt i hovedutvalget for oppvekst og utdanning i juni 2021. Reglementene gjelder fra 01.08.2021. Ordensreglementene gjelder for alle kommunale skoler i kommunen.

Ordensreglement på flere språk

Trivsel

Skolene kan ha ha egne trivselsreglement. Dette kan du få ved å kontakte den enkelte skole. Det er skolens samarbeidsutvalg som godkjenner skolens trivselsreglement.