Skolens ordensreglement gjelder i skoletiden, på SFO/AKS, på skoleveien og ved alle arrangementer i regi av skolen.

Ordensreglement

Ordensreglement i skolen er en kommunal forskrift som skal vedtas i kommunestyret. Kommunestyret i Drammen har ikke vedtatt nytt ordensreglement enda. Inntil dette er gjort gjelder ordensreglementene for de tre tidligere kommunene. 

Nytt ordensreglement for Drammen blir vedtatt av kommunestyret i løpet av 2020.

Trivselsreglement

Skolene har egne trivselsreglement. Dette kan du få ved å kontakte den enkelte skole. Det er skolens samarbeidsutvalg som godkjenner skolens trivselsreglement.