Bybrua

Bybrua fra 1936 er revet. Arbeidet med å etablere ny bybru er godt i gang. Den nye brua skal stå klar til bruk høsten 2025.

September 2018 besluttet Drammen bystyre å rive Bybrua og bygge en ny bru. Bybrua fra 1936, som var dimensjonert til å leve i 50 år, var i dårlig forfatning. Tilstanden på brua, kombinert med at Bane NOR, som del av InterCity-utbyggingen, måtte rive og erstatte den delen av Bybrua som går over jernbanesporene, medførte at det ble besluttet å skifte ut brua i sin helhet.

Les om hva slags arbeider som pågår og hvordan det påvirker deg 

Fakta

 • Midlertidig gang- og sykkelbru er hovedløsning for mye trafikanter mens bybrua bygges, men kommunen vurderer andre supplerende tiltak fortløpende 
 • Drammen kommune skal bygge brudelen på bybrua over elva, mens Bane NOR bygger brudelen over jernbanen
 • Arbeidene som skal gjøres koordineres med Bane NOR
 • Ny bybru åpnes høsten 2025. Det er PNC Norge AS som skal utføre arbeidet.

Illustrasjoner av ny bybru i Drammen

Illustrasjon av hvordan brua blir, sett fra øst. Med statuene satt opp Bilde av ny bybru sett fra Honnørbrygga Kveldsbilde, illustrasjon av bybrua sett fra Skutebrygga Illustrasjonsbilde av bybrua i droneperspektiv dronebilde av ny bybrua om natten Ilustrasjon av bybrua fra elvenivå, med roere på elva. illustrasjon av bybrua i mørket

Nyttige lenker

Se hvordan den nye Bybrua skal bli:

2022
2023
2024
2025
2026
 • Forsterkning/erosjonssikring av elvebredder på Bragernes.
 • Høst og vinter:  Mudring, erosjonssikring, pelearbeider og spuntvegger til nytt brufundament i elva nærmest Strømsø
 • Vinter: Mudring, erosjonssikring og pelearbeider til nytt landkar på Bragernes
 • Høst og vinter: Mudring, erosjonssikring, pelearbeider og spuntvegger til nytt brufundament i elva nærmest Bragernes
 • Fundamentering av ny honnørbrygge
 • Støping av fundament og pilar til nytt brufundament nærmest Strømsø og fundament til landkar på Bragernes
 • Støping av fundament og pilar til nytt brufundament nærmest Bragernes
 • Montasje av stålkonstruksjon starter. Stålbuer og bjelker monteres. Deretter støpes bruplate.
 • Honnørbrygga støpes ferdig.
 • Vår: Landskapsarbeider starter opp. Forblending av landkar og belegg på land
 • Bruutstyr monteres, som rekkverk, belysning, belegg etc.
 • Høst: Honnørbygga vestre del bygges ferdig med granittbelegg
 • Høst: Ny bybru planlegges ferdig
 • Midlertidig gang- og sykkelbru fjernes
 • Peler og pelehoder til midlertidig bru fjernes
 • Vår: Nedrigging og tilbakeføring av Holmenokken