Gharahkhani og Hætta Isaksen åpner Kulturytring Drammen

Stortingspresident Masud Gharahkhani står for åpningen når Kulturytring går av stabelen i Drammen i juni. For andre gang samles kultur-Norge for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen – i kulturlivets svar på Arendalsuka.

Sist endret:

Kulturytring Drammen arrangeres 19. til 21. juni 2023, og er et samarbeid mellom Norsk Kulturforum, Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival.

Kulturytring ble første gang arrangert i 2021. Midt i pandemien ble det gjennom tre dager avviklet et tett program med over 80 programposter som ga nær 4.500 digitale visninger. Over 50 organisasjoner bidro med egne arrangementer. I år forventes nærmere 100 poster på programmet med en stor bredde i tematikk; fra kultur og folkehelse, kunstnerøkonomi, lokal kulturpolitikk og ytringsfrihet til barne- og ungdomskultur, ny forskning, kunstnere og internasjonale gjester.

Portrett av Masud Gharahkhani.
Portrett av Ella Marie Hætta Isaksen.
ÅPNER: Stortingspresident Masud Gharahkhani, og artist og debattant Ella Marie Hætta Isaksen åpner Kulturytring Drammen 2023 19. juni.

Kulturlivets Arendalsuka

- Som Stortingspresident er jeg opptatt av at vi må verne om ytringsfriheten i alle deler av samfunnet. Ytringsfriheten er viktig både i politiske debatter og i utøvelsen av kunst og kultur. Jeg ser frem til levende debatter hjemme i Drammen under Kulturytring 2023, sier Masud Gharahkhani til Norsk Kulturforum (NOKU).

- I en tid preget av økonomiske utfordringer, polarisering, uro og klimakrise er det et stort behov for at hele kulturfeltet samles for å løfte kunst og kultur som politikk- og samfunnsområde. Vi er derfor svært glade for at Stortingspresidenten har takket ja til å stå for åpningen, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum, initiativtaker og ansvarlig for Kulturytring.

Kulturytring vil fylle sentrum av Drammen i juni. Ella Marie Hætta Isaksen holder åpningsappellen. Det blir debatter og seminarer, politikersamtaler og paneler, stands, foodtrucks, folkeliv, kunst og kultur på torg og i gater og på 10 scener. En egen podcastscene skal sende live fra et utvalg av Norges største kultur- og politikkpodcaster.

Ytringsrom for alle

Ledende fagmiljøer innen kulturforskning fra Telemarksforsking og USN har i en årrekke arrangert "Kulturrikets tilstand" – en dagskonferanse som har fått stor oppmerksomhet i deler av kunst- og kultursektoren. I år legges arrangementene til Kulturytring. I samarbeid med NOKU presenteres det tre hovedstolper i Kulturytrings program: Bærekraft sentralt og lokalt, digitale plattformer og AI, aktivisme og ytringsrom.

- Vi ser frem til Telemarksforsknings fremleggelse av Kulturrikets tilstand med sentrale temaer på Kulturytring, sier Monica Larsson. - Ytringsfrihetskommisjonen bemerket i sin utredning En åpen og opplyst samtale (NOU 20222: 9) at det innad i deler av kunstfeltet meldes om lav takhøyde og svak uenighetskultur. Kulturytring skal være en arena som stimulerer til en aktiv meningsbryting gjennom en åpen og levende debatt. Vårt mål er å skape et sterkt og trygt ytringsrom for alle, sier Larsson.