Nå feies det for fullt i kommunens gater

I disse dager fjernes grusen fra kommunens veier, sykkelveier og fortau. Målet er å være ferdig til 1. mai.

Sist endret:

Vårfeiingen er nå i gang. Det er strødd mye i vinter, og strøgrusen skal feies opp før kommunens gater er klare for sommer.

Målet er å bli ferdig med å feie alle gater innen 1. mai.

Først feies strøgrusen vekk med en såkalt grovfeiing. Et par uker senere kommer vi tilbake og gjør finfeiingen. Det betyr at dersom du ikke er fornøyd med feiingen av gata di i første runde, er det fordi finfeiingen ikke har blitt gjort ennå. 

I områder med mye skygge og steder som ligger litt i høyden, tar det tid før snøen smelter. Naturlig nok vil det kunne forsinke feiearbeidet disse stedene.

Jobben går raskere hvis du hjelper oss

I år ligger det ekstra mye grus på både veier, fortau og gang- og sykkelveier. Det er viktig at innbyggere ikke koster stein, løv eller avfall ut på fortau eller i veien. Grus på fortau må heller ikke kostes ut i veien. 

Grushauger, kvister eller løv i veien vil forsinke fremdriften på feiingen kraftig, da feieutstyret ikke klarer å få med slike hauger. Det er i tillegg en stor belastning for feiekostene, som kan gjøre at det blir driftsstans. Sugesystemene til feiemaskinene kan tettes dersom kvist og løv suges inn. 

Husk å flytte bilen din fra gateparkering

Vårrengjøring i gatene betyr at det kan komme opp midlertidig skilting med parkering forbudt i flere veier. Derfor må du sjekke skiltingen langs veien ekstra nøye før du parkerer. Du er pliktig til å sjekke bilen din minst én gang i døgnet for å se om det er satt opp midlertidig parkering forbudt-skilt. 

Det hjelper oss veldig at bileiere flytter parkerte biler som kan være til hinder for feiebilene.

Vanskelig å vite når vi feier i din gate

Vi er avhengige av at været er på vår side for å få feiet gatene etter planen. Hvis det er frost, må vi vente. Det er fordi det brukes vann når vi feier. Blir det for mye regnvær, vil det også gjøre fremdriften vanskelig, fordi grusen blir for våt til å feies opp. 

På grunn av dette kan vi ikke per nå lage en eksakt fremdriftsplan som viser hvor og når feielagene kommer til akkurat din gate. Følg med på kommunens Facebook-side – der legger vi ut en post hver fredag om hvor vi har planer om å feie kommende uke.

Meldinger om manglende feiing

Henvendelser til kommunen om manglende feiing vil ikke bli behandlet før all feiing er ferdig. 

Først etter 12. mai kan dere melde inn manglende feiing der det ikke er blitt feid. Disse meldingene vil bli håndtert fortløpende.

Riks- og fylkesveier

Det er Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen som har ansvaret for driften av riks- og fylkesveier. De har egne meldingstjenester.

Kommunale eiendommer feies også

For kommunale eiendommer som skoler og barnehager er det Drammen Eiendom som står for feiingen. De er i gang og tar alle eiendommene etter hvert som snøen smelter. Akkurat som for veiene så grovfeies det først, før finfeiingen gjøres til slutt. Målet er å være helt ferdig innen 10. mai.