Flere grep har gjort Drammen til en mer boligvennlig kommune

Drammen kommune har jobbet målrettet de siste årene for å bli mer boligvennlig. Nå peker pilene i riktig retning. Blant annet er vi på 12. plass av 119 kommuner i den siste boligvennlighetskåringen.

Sist endret:

Det er Norske boligbyggerlags landsforbund (NBBL) som står for boligvennlighetskåringen. Boligvennlighet handler om hvor godt kommunen tilrettelegger for boligbygging og langsiktig boligutvikling. Norske kommuner måles på mange områder innenfor boligvennlighet, deriblant kostnader i byggesaker og hvor lang tid som brukes på saksbehandling. 

Drammen kommune er på 12. plass blant alle kommunene og på 4. plass blant de 20 største kommunene i landet. Det viser siste boligvennlighetskåring, med tall fra 2022. 

– Vi har jobbet med flere effektiviseringsgrep siden 2020, så vi er glade for å se at det gir uttelling. Samtidig forventer vi å se bedre resultater på sikt, sier Jade Norma Winther Thorrud, kommunalsjef for arealplan, klima og miljø. 

Se statistikken fra Drammen kommune i boligvennlighetskåringen

Konkrete grep for å forbedre saksbehandlingstiden  

I 2021 var Drammen kommune på 77. plass i den samme kåringen. Det er flere små forbedringer innenfor byggesak og arealplan som gjør at det totale resultatet i boligvennlighetskåringen er bedre for kommunen nå.

– Byggesak har jobbet målrettet med å effektivisere saksbehandlingstiden, sier Eva Randidatter Lang-Ree, virksomhetsleder for byggesak i Drammen kommune.

Egen veiledningstjeneste

For å gjøre behandlingstiden kortere, er det blant annet opprettet en egen veiledningstjeneste, som styres av to ansatte i virksomhet byggesak. En viktig oppgave for denne tjenesten er å veilede utbyggere og andre aktører som er i kontakt med kommunen. Veiledningen fører gjerne til at kvaliteten på søknadene blir bedre, slik at de kan behandles raskere. Samtidig skal tjenesten gjøre det enklere å ta kontakt med oss, og sørge for en god dialog underveis.  

Byggesaksavdelingen jobber også med en «godt nok»- standard for byggesøknader, slik at folk ikke skal behøve å sende inn mer dokumentasjon enn det som er helt nødvendig.

– Saksbehandlerne våre er opptatt av å gjøre en god jobb, og vi har ambisjoner om å forbedre oss enda mer fremover, sier virksomhetslederen.  

Forpliktende fremdriftsplan

Virksomhet arealplan har satt fokus på å sikre mer effektive prosesser, blant annet ved å sette opp en forpliktende fremdriftsplan i oppstartsmøtene. 

– Erfaringene tilsier at prosesser som strekker ut i tid kan bli mer krevende for alle parter, rett og slett fordi premissene endrer seg over tid. Det ønsker vi å forhindre ved å sikre at planarbeidet må varsles senest seks måneder etter oppstartsmøtet. Videre at planforslag må sendes inn innen ett år, sier Elisabet Finne, virksomhetsleder for arealplan.

Bilde tatt fra lufta. Oversikt over en by med elv, stort bryggeri og mange boliger og en grønn ås.
BOLIGVENNLIG: En kåring fra NBBL viser at Drammen kommune har blitt mer boligvennlig, ved å tilrettelegge bedre for boligbygging.

Eget forum for å snakke mer med næringslivet 

For å forbedre tjenestene har Drammen kommune også tatt initiativ til planforum, som er jevnlige møter mellom kommunen og eksterne aktører. Det første møtet var i mars 2022.  

Planforum er en arena for faglig informasjon og dialog om overordnede arealplan- og byggesaker. Eksterne aktører som deltar er eiendomsutviklere, tiltakshavere, forslagsstillere, konsulenter, arkitekter og grunneiere. 

– Vi ser at det å snakke med bransjen er kjempeviktig for å treffe hverandres behov. Derfor ønsker vi å videreutvikle planforum, for å ha god dialog med næringslivsaktørene, avslutter kommunalsjef Jade Norma Winther Thorrud