Disse har fått tilskudd til kunst og kultur

Drammen kommunes støtteordninger skal være et middel for et allsidig kunst- og kulturliv over hele kommunen. Både konserter, arrangementer og festivaler er nå tildelt tilskudd etter vedtak i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 26. januar.

Søknader over 100 000 kroner og søknader med totalbudsjett over 1 million kroner ble behandlet politisk i hovedutvalget, mens søknadene under kr 100 000 er behandlet administrativt. De økonomiske rammene for ordningene følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Tilskudd til nye festivaler og større arrangementer – ettårige 

Ettårig støtte skal gis til nye festivaler eller større arrangement som har en bred publikumsprofil og med en lokal forankring i kommunedelene. Støtten skal bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av bredden av lokal kunst og kultur.

Følgende søkere oppfyller kriteriene i retningslinjene og er innvilget støtte fra ordningen:

 • Huskonsertforeningen - Festivalen STUA innvilges 50 000 kroner
 • On Stage Booking - Akustisk i Eiker innvilges 40 000 kroner
 • Romfarer United AS - Drammen Jazzfestival innvilges 50 000 kroner
 • Jernbanens Musikkorps Drammen - 100 års jubileum innvilges 40 000 kroner
 • Drammen Pride 2022 - FRI Oslo og Viken innvilges 100 000 kroner
 • Toppen av Drammen - Toppen av Drammen innvilges 200 000 kroner
 • Tekstilfestivalen på Solberg Spinderi- Hot Nok innvilges 50 000 kroner
 • Tangenkaia/Tangenfest - Working Class Hero innvilges 50 000 kroner

Tilskudd til festivaler og større arrangementer – treårig

Festivalstøtten skal være et middel for et skape et allsidig kunst- og kulturliv i hele kommunen og bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av innenfor hele bredden av kunstuttrykk som for eksempel film, teater, musikk, visuell kunst og dans. Man kan søke på ordningen i inntil tre år.

Følgende søkere oppfyller kriteriene i retningslinjene og er innvilget støtte for 2022 - 24:

 • Drammen Sacred Music Festival innvilges 200 000 kroner
 • Globusfestivalen – Internasjonal mat og kulturfestival innvilges 290 000 kroner
 • Elvefestivalen innvilges 250 000 kroner
 • Johan Halvorsen Musikkfest innvilges 350 000 kroner
 • Working Class Hero innvilges 100 000 krone
 • Plenen 2022 innvilges 100 000 kroner

Tilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til utvikling, bredde og kvalitet i kulturtilbudet i kommunen. Ordningen skal sikre innbyggerne tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud, og et levende profesjonelt kulturliv.

Følgende aktører oppfyller kriteriene i retningslinjene og er innvilget støtte fra ordningen:

 • Østafjelske kompetansesenter for musikk (ØKS) innvilges 161 800 - 3 år
 • Viken filmsenter innvilges 275 000 - 3 år
 • Buskerud teater innvilges 60 000 - 3 år
 • Buskerud kunstsenter innvilges 338 700 - 3 år
 • Strømsø atelierfellesskap innvilges 203 000 - 3 år
 • Megabandet innvilges 305 000 - 3 år
 • Union Rock innvilges 269 700 - 1 år
 • Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) innvilges 85 016 - 1 år
 • Stiftelsen Temte gård og bygdesamling innvilges 150 000 - 3 år
 • Stiftelsen Verkstedet innvilges 125 000 - 1 år
 • Grip dagen innvilges 210 000 - 1 år
 • Drammen symfoniorkester innvilges 208 600 - 3 år
 • Drammen konsertorkester innvilges 98 000 - 3 år