Vinner av Frivillighetsprisen 2022

– Frivilligheten er selve grunnmuren i samfunnet, og jeg er derfor stolt av å kunne dele ut prisen til de fantastiske frivillige på Svelvik frivillighetssentral, sa ordføreren under mandagens prisutdeling på rådhuset.

Bilde av ordfører og politiker Mads Hilden sammen med prisvinnerne i storstua på rådhuset.
VINNERE: Det var de frivillige på Svelvik frivilligsentral som vant Frivillighetsprisen 2022. I tillegg til diopom fikk de også 40 000 ,- de kan bruke til et valgfritt formål. Fra venstre: Mads Hilden (Ap og juryformann) Kariin Edvardsen, Kari Lippert Kolseth, Margrethe Stenberg, Vivian Johansen, Runar Høyer Olsen og ordfører Monica Myrvold Berg.

Det var lun og høytidelig stemning i storstua på rådhuset mandag kveld da årets frivillighetspris skulle deles ut på selveste frivillighetsdagen. 44 nominerte var blitt til ni finalister gjennom avstemning i nærutvalgene. Alle finalister var invitert da vinneren skulle utropes.

– Frivilligheten betyr at vi bryr oss om hverandre, at vi løfter sammen for deltakelse, mangfold og for utvikling av alle mennesker, sa ordfører Myrvold Berg, og hun fortsatte: jeg blir helt rørt av alt det gode arbeidet dere gjør.

Alle finalistene fikk diplom for sin nominasjon, men det var de frivillige på Svelvik frivillighetssentral som stakk av som vinner og en sjekk 40.000 til valgfritt formål.

Prisen ble delt ut ordfører Monica Myrvold Berg, som hadde mange gode ord å si vinnerne:

– De frivillige på treffene til Svelvik frivilligsentral er tildelt årets Frivillighetspris for deres mangeårige engasjement og innsats for å skape og holde en viktig møteplass for seniorer åpen. Dere fremmer folkehelse og motvirker ensomhet, sprer glede og omsorg, sa hun.

Det var fem representanter for de frivillige fra frivillighetssentralen i Svelvik til stede på rådhuset, og det var svært overraskede vinner som mottok prisen.

– Dette hadde vi ikke regna med! Vi er veldig rørt, helt satt ut – men også veldig ydmyke, sa Vivian Johansen.

Arrangerer møter to ganger i uka

At gjengen i Svelvik gjør en ekstraordinær innsats for andre, er det ingen tvil om. De bruker av tiden sin flere ganger i uka når de arrangerer møter for seniorer to ganger i uka.

Det er stor variasjon i de ulike oppgavene. Mat, kaffe, quiz, musikk, allsang og kulturopplevelser er bare noe av det de frivillige bidrar med. 

Under koronapandemien var de også uvurderlig for mange. De arrangerte de to treff om dagen i de periodene det var mulig å holde litt åpent for at alle skulle kunne delta selv med antallsbegrensninger og avstand. Når det var helt stengt gjorde flere av de frivillige en innsats med å være i kontakt med deltakere på treffet på telefon og annet slik at de ikke skulle bli sittende helt isolert.

– Hva er det som gjør at dere ønsker å bruke så mye tid på andre?

– Det er en gjensidig glede, forteller Runar Høyer Olsen, og Kariin Edvardsen stemmer i:

– Det er en stor gjeng eldre mennesker som er avhengig av oss, den eldste er 98 år. Alle de som kommer på tilbudet vårt er hjemmeboende, og kommer stort sett til oss for egen maskin. Det gir oss mye glede å gi til andre, og så har vi det mye moro sammen, da!

Finalistene viser bredden av frivillighet

 I år som tidligere år, var det stor bredde i nominasjonene til årets pris. Frivilligheten er veldig viktig og tilfører Drammenssamfunnet store verdier.

De ni finalistene var Rett Fram Opplevelser, Svein Victor Borg og Kjell Henriksen med «Suppevogna», de frivillige ved Villa Fredrikke, de frivillige i DNT Drammen og Omegn, de frivillige ved Ekte Kjærlighet på Gulskogen, Kamilla Stamnes og hennes engasjement for barn og familier og Martin Tharaldsen med E-sport.

Monica Myrvold Berg deler ut diplomet til finalisten "Suppevogna" ved Svein Victor Borg og Kjell Henriksen.
FINALIST: Det var mange finalister til årets Frivillighetspris. "Suppevogna" ved Svein Victor Borg og Kjell Henriksen var en av finalistene som fikk utdelt diplom av ordfører Monica Myrvold Berg.
Ordførerer Monica Myrvold Berg er avbildet sammen med finalist Martin Tharaldsen. Sammen holder de diplomet.
FINALIST: Martin Tharaldsen var finalist for sitt engasjement for e-sport for barn og unge i Svelvik. Han fikk utdelt diplom av ordføreren.

Mads Hilden, hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet er juryformann i frivillighetsprisen, sier at Drammenssamfunnet er så heldig at vi lever i et lokalsamfunn preget av frivillighet.

– Vi nærmer oss slutten på frivillighetens år, og da er det ekstra stor stas å få hedret alle finalistene og gi dem en velfortjent annerkjennelse. Disse representerer også mange hundre andre frivillige som bruker av tiden sin for å gjøre noe for andre.

Sander Vinh Skreslet og Xinyi JinTo fra kulturskolen sitter på hver sin stol og spiller klassiske stykker på gitar.
UNDERHOLDNING: Sander Vinh Skreslet og Xinyi Jin fra kulturskolen spilte for alle finalistene som var samlet på rådhuset.

Frivillighetsprisen i «nye Drammen»

Prisen i nåværende form ble opprettet og delt ut første gang i 2020 ved opprettelsen av ny kommune. Da ble de tre tidligere frivillighetsprisene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen slått sammen, og nye statutter og jurysammensetning vedtatt i utvalget for kultur, idrett og frivillighet.

I 2021 ble den justert litt med hensikt å løfte og synliggjøre frivilligheten i alle de ti kommunedelene. Det ble dermed mulig å nominere kandidater fordelt på kommunedeler. Nærutvalgene i hver kommunedel fikk oppgaven med å kåre sin finalist (kommunedelsvinner) som deretter ble sendt videre til hovedjuryen som til slutt kårer vinner av prisen blant disse finalistene. Denne ordningen er også videreført i år.

Juryen består av tre politikere fra utvalget; Mads Hilden, Kjell Arne Hermansen og Kari Alvim, og syv representanter, én fra hver av disse organisasjonene: Drammen kulturråd, Drammen idrettsråd, friluftsrådet, eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelser og en representant for helserelatert frivillighet (per nå Sanitetsforeningen).