Drammens spirit

Positiv endring for en by eller kommune er ikke gjort en gang for alle. Det kreves et kontinuerlig arbeid og det kreves en egen ånd, mener Ged Ryan, som kommer til Kulturytring Drammen 19. juni.

Sist endret:

Ged Ryan er foreleser ved University of Huddersfield, musiker og eventspesialist. Han kommer til Kulturytring Drammen for å fortelle om hvordan byen Liverpool i England tok utgangspunkt i kulturen og ånden som preget byen, og brukte denne til å gjøre store, positive endringer.

LIVERPOOL: Ged Ryan forteller om hvordan de løftet Liverpool til et sted folk gjerne kommer til og som har blitt et kulturelt sentrum i England.

På kulturkartet

På lignende måte som Drammen har Liverpool gjennomgått store endringer de siste tiårene. Det har blant satt byen på kulturkartet.

– Byen var europeisk kulturhovedstad i 2008 og i vår arrangerte byen den beste Eurovisjonsfinalen (ESC) noe sinne, sier Ryan, og fortsetter:

– Men det er kulturen og ånden i byen som har gjort endringene mulig.

Hver by har sin kultur og sin spirit. Det er denne som må løftes fram for at en suksess skal gi mer suksess.

– I Liverpool handler denne spiriten blant annet om å aldri gi opp. Det handler om hvordan de tok tak i problemet foran seg, sier Ryan.
Ryan har tilbrakt mye tid i Norge. Han mener at Liverpool og Norge har noe til felles når det kommer til mentalitet og innstilling. Han er derfor overbevist at Drammen har det som skal til for å skape mer positiv endring.

Stadig forbedring

Han sier at drivkraften eller spiriten handler om vilje til å forandre og hele tiden forbedre seg. Denne spiriten skapes ikke, mener han. Det viktige er å se verdiene i kulturen som allerede finnes, og bygge videre på disse.

Det er mange likhetstrekk mellom Liverpool og Drammen – begge havnebyer og gamle industrisamfunn. De har også til felles at de har gjennomgått store endringer de siste tiårene med utvikling av byområdene og infrastrukturen. Men jobben er ikke gjort en gang for alle.

Alle gode krefter

For å lykkes må alle gode krefter dra sammen, mener Ged Ryan.

– Det er ikke nok å vedta eller si at vi skal bli best. Politikere, næringslivet, kulturlivet og innbyggerne må ta utgangspunkt i folkets sjel og trekke i samme retning. Finne det man er god på, og alle må med, sier Ryan.

Ifølge Ryan har Liverpool vært et multikulturelt samfunn i flere hundre år.

– Det er først når vi aksepterer hverandre på tvers av kulturell bakgrunn at kulturene kan berike hverandre.

I Ryans tanker om en kulturell grobunn for utvikling er det også rom for uenighet og konflikt. Men det kreves gjensidig respekt. Når det gjelder Liverpool er nettopp dette kulturelle mangfoldet også styrken i kulturen.

Ged Ryan forteller mer om erfaringene fra Liverpool under Kulturytring Drammen. Dette skjer på arrangementet Kulturnæring som stedsutvikler?

VELKOMMEN: Se hva som gjør Drammen til et godt sted å leve.