Kulturytring offisielt åpnet

Stortingspresident Masud Gharahkhani åpnet i dag Kulturytring 2023 på utescenen på Papirbredden, og ordfører Monica Myrvold Berg holdt sin tale til publikum. Nå blir det kultur, kulturdebatt og kulturpolitikk i tre dager til ende i Drammen.

Sist endret:

- Det var ekstra lett å takke ja til denne invitasjonen. Ikke bare er arrangementet lagt til Drammen – Norges vakreste by! Her vet innbyggere å sette pris på kultur. Det er dessuten et arrangement som legger vekt på de kjerneverdiene vi som demokrati setter så høyt: ytringsfrihet, mangfold og kunnskap, sa stortingspresident og drammenser Masud Gharahkhani i sin åpningstale.

En mann i drass på scenen på papirbredden
ÅPNET: Masud Gharahkhani stor for den offisielle åpningen av Kulturytring.

- Uten et aktivt kunst- og kulturliv med frihet til å kunne utvikle og utfolde seg på egne premisser, er vi ikke et ordentlig demokratisk samfunn. Det handler rett og slett om å ta vare på et helt grunnleggende demokratisk prinsipp – ytringsfrihet.

Med mer enn 100 faglige programposter og over 50 kunst- og kulturarrangementer fra 140 arrangører, er Kulturytring Norges største kulturpolitiske mønstring. Det er deltagere fra rundt 80 kommuner i landet og på Ung-programmet er det 150 påmeldte deltakere. 

Synliggjøring av kulturfeltet

Gharahkhani sto for den offisielle åpningen, men på scenen var også Drammens ordfører Monica Myrvold Berg.

- Kulturytring har som målsetting å samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde. Drammen har store ambisjoner i så måte, sa Monica Myrvold Berg fra scenen på Papirbredden og fortsatte:

- Vi er den største byen på Østlandet utenfor Oslo. Vi er en regionhovedstad. Vi er også en regional kulturhovedstad. Drammensbiblioteket, her vi står nå, er et godt eksempel på den utviklingen Drammen har vært gjennom, og hvor vi går. Myrvold Berg fortsatte med å rose de som har gjort en fremragende jobb for å få dette til.

dame i rød kjole på scenen på papirbredden
ÅPNINGSTALE: Monica Myrvold Berg ønsket alle velkommen til Drammen og Kulturytring 2023.

- Jeg vet det er mange flinke folk i kommunen som har stått på sent og tidlig, men uten Norsk Kulturforum (NOKU) hadde ikke denne konferansen vært mulig. Takk til NOKU for at dere har sett mulighetene og for de dagene som nå ligger foran oss, sa Myrvold Berg.

Kunstner og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen holdt en appell der hun roste initiativet med Kulturytring. 

- Jeg er glad for at det nå fins en slik arena for kunst og kultur, sa hun, og trakk fram hvor viktig politisk engasjement var i hennes kunst og i hennes liv.

- Jeg har alltid måtte kjempe for kunsten min og for å kunne være den jeg er, sa hun foran et svært lydhørt publikum.

Generalsekretær i NOKU, Monica Larsson, påpekte at denne arenaen bidrar til åpenhet og kritikk, mens ungdomspolitiker Ahmed Titrek (17) leste "Brevet til fremtiden", som vil overrekkes og mottas av kulturminister Anette Trettebergstuen - som også talte på åpningen.

Spellemannspris-vinner Charlotte Dos Santos sto for musikalsk innslag. Det var også nydelige musikalske innslag fra saksofonister Sophie M. Strøm og Kristin Alstad Rukke (13) som er med i talentprogrammet til Drammen kulturskole.

sanger på scenen på kulturytring
MUSIKALSK INNSLAG: Spellemannspris-vinner Charlotte Dos Santos sto for ett av tre musikalske innslag under åpningen.

Hvorfor kulturytring?

Målet for kulturytring er å samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde. Det er å være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge, og det er for å samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Programmet disse dagene er stort, det er mangfoldig og underholdende og det er variert. Ikke mindre enn 59 programposter er oppført på Kulturytrings åpningsdag.

På et tett og intimt festivalområde blir debatter og samtaler om kunstnerpolitikk, frivillighet, filmpolitikk, kultureksport, mangfold og bærekraft. Det er åpne gallerier og konserter.

Her finner du hele programmet for Kulturytring 2023.