Ny sykkelvei med grønn anleggsdrift

Drammen kommune jobber for å bli en grønnere kommune, blant gjennom å kutte CO2-utslipp i egne utbyggingsprosjekter og ved å utbedre sykkelveinettet. Nylig startet arbeidet med ny sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate på Strømsø - et prosjekt med grønn anleggsdrift.

Den kommende sykkelveien er valgt til å være prøveprosjekt for utslippsfri byggeplass. Det vil derfor benyttes gravere, lastebiler og andre anleggsmaskiner med elektrisk drift i størst mulig utstrekning.

– Vi har en elektrisk graver på 15 tonn og en elektrisk lastebil her nå, sier Tor-Arne Fjeldheim fra Aktiv Veidrift AS og sender et blikk på noen av maskinene som brukes på anleggsplassen på Strømsø. Bak ham og bak gravemaskinen står en trafostasjon og et aggregat. Nettene og lunsjen brukes for å fylle på batteriene.

en dame og to menn foran en elektrisk gravemaskin.
ELEKTRISK: Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder Drammen kommune (f.v), Nicholas Barth, byggeleder i Drammen kommune og Tor-Arne Fjeldheim fra Aktiv Veidrift AS.

– Det blir mindre støy. De er ikke lydfrie disse graverne heller, men det er litt bedre enn andre gravere, sier Fjeldheim.

– Også blir det mindre lokalt luftutslipp, tilføyer Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder i utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

Hun forteller at dette er det første prosjektet med «grønn anleggsdrift» i kommunen.

– Målet er å komme over 75 prosent utslippsfritt , sier Fjeldheim og tilføyer at en del maskiner ikke er å få tak i som elektriske, dermed når man heller ikke 100 prosent utslippsfri anleggsplass.
Aktiv veidrift har forpliktet seg til å redusere drivstoff-forbruket med 75 % sammenliknet med ordinær fossil anleggsdrift.

Bedre sykkelveinett

Drammen kommune jobber for å legge til rette for økt bruk av beina og sykkel i kommunen. Et av tiltakene for å få til dette, er å bygge og utbedre sykkelveinettet i Drammen.
I dette prosjektet vil det bygges en høykvalitets sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate, som vil være en liten del av det planlagte hovednettet for sykkelveier. Utformingen ble regulert og vedtatt i 2020.

Veien vil bestå av en tre meter bred sykkelvei og et to meter bredt fortau. Traséen i Hermanstorffs gate vil strekke seg fra Knoffs gate til Austadgata. Arbeidene er beregnet med oppstart i siste halvdel av mai, og vil vare ut oktober.

en dame og to menn i gule vester foran en vei som skal oppgraderes.
SYKKELVEI: Her bygges en høykvalitets sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate, som vil være en liten del av det planlagte hovednettet for sykkelveier.

Dette skal gjøres

Prosjektet i Hermanstorffs gate omfatter blant annet følgende:

  • Bygging av sykkelvei og fortau
  • Bygging av fortau langs adkomstvei fra Schwartz gate
  • Asfaltarbeider og masseutskifting
  • Ny mur ved bo- og servicesenteret
  • Ny overvannsledning
  • Veilys langs sykkelveien
  • Utvidelse og ombygging for deler av barnehageområde
  • Etablering av løsning for varetransport for barnehage
  • Ny renovasjonsløsning med nedgravde søppelkontainere