Utbedring av Grev Wedel p-hus starter nå

I november i fjor falt utkjøringsrampen i Grev Wedel parkeringshus ned. Nå har Drammen Eiendom KF mottatt en grundig fagrapport om p-huset tilstand og kan starte utbedringsarbeidene.

Innkjøringen til Grev Wedel parkeringshus
UTBEDRES: Grev Wedel p-hus vil være stengt en god stund fremover.

Multiconsult har vært engasjert til å undersøke rampen som falt ned samt å vurdere byggets bæring generelt. Rapporten selskapet har utarbeidet peker på at rampen har vært godt festet til ytterveggen, mens toppen av rampa kun har hvilt mot endekanten av etasjen over. De skriver videre at det ikke er noen synlige tegn til at toppen av rampa tidligere har vært festet bedre, og at dette eventuelt har blitt fjernet i ettertid. Konsulentselskapet antar derfor at rampa har stått uten opplegg for feste i toppen helt siden den ble montert.

Bygget ble satt opp i 1987/88 og har vært eid av Drammen Eiendom KF siden 2013. I 2004 ble det laget ny innkjøringsrampe.

– Drammen Eiendom KF har ikke dokumentasjon fra oppføringen av bygget. Derfor er det ikke mulig å konkludere sikkert om dette er en prosjekteringsfeil eller en utførelsesfeil. I begge tilfeller er det svært urovekkende at rampa faktisk har blitt bygget uten at noen innså at det manglet opplegg i den ene enden, sier daglig leder i Drammen Eiendom KF Gjermund Riise Brekke.

Utbedrer korrosjonsskader

En kontroll av byggets øvrige bærende konstruksjoner har avdekket korrosjonsskader på innkjøringsrampen og noen av kjørerampene inne i bygget. Disse vil bli reparert samtidig som ny utkjøringsrampe støpes. Korrosjonsskadene skyldes blant annet mye saltstoffer fra biler.

Stengt i lengre tid fremover

Gjermund Riise Brekke forteller at selv om Drammen Eiendom KF allerede har startet arbeidet med å prosjektere reparasjonene, vil bygget trolig være stengt en god stund fremover.

– Det er omfattende arbeider som skal utføres. Eksakt fremdrift er foreløpig ikke klart, men vi antar at p-huset ikke vil kunne åpnes før tidligst til sommeren, avslutter Riise Brekke.

Les også tidligere artikler: