Boligmiljø i Drammen med ulike farger på husene.

Fargepalett

Publisert: 04.07.2022 11:30:43 Sist endret: 04.07.2022 11:38:56

Hver og en av fargene i den visuelle profilen har sin helt egen historie for hvorfor akkurat den er valgt ut.

I fargepaletten er det fire farger som er de faste fargene. Fargene har fått navnene Fjord, Tømmer, Granitt og Morgendis. Dette er de historiske fargene som skal være de bærende og mest fremtredende i profilen og de som gjør at man kjenner igjen Drammen kommunes visuelle uttrykk. Fargene er inspirert av naturen i kommunen.

  • Fjord er hentet fra elva og fjorden.
  • Tømmer er hentet fra skogen.
  • Granitt er inspirert av steinen som finnes i ulike fargenyanser i store deler kommunen.
  • Morgendis er inspirert av disen som kan ligge og sveve mykt over tjern i skogen, elva og fjorden.

De seks dynamiske fargene speiler også kommunen vi bor i. Det er elementer vi omgir oss med i hverdagen. Fargene er hentet fra naturen rundt oss og fellestrekk fra hele kommunen. Fargene er inspirert av brosteinen, av vakre orkideer som skogfrue og marisko, kraftfulle grønne trær, vårens yrende blomstring og høstens fargespill.

Fargetoner

Alle farger i paletten kan brukes i fargetoner og brukes primært når fargen skal brukes ton-i-ton eller som heldekkende bakgrunnsfarge.

Historiske farger

Fjord

Fjorden og elva er hovedpulsåren i drammensområdet. Vannet har ført råvarer til industrien og fraktet ferdige produkter videre ut i verden. Fjorden og elva har vært helt avgjørende for næringslivet og samfunnene i kommunen.

Bilde av fargen Fjord fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Fjord.

Granitt

Den rødaktige granitten i drammensområdet har vært brukt av folk i flere tusen år, i alt fra helleristninger til bruk som minnesteiner, murer, brostein og kantstein.

Bilde av fargen Granitt fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Granitt.

Tømmer

Tømmer har vært drammensområdets viktigste eksportvare og vår største inntektskilde i flere hundre år. Tømmeret har lagt grunnlaget for Drammen by og senere papirindustrien.

Bilde av fargen Tømmer fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Tømmer.

Morgendis

Morgendisen kan ligge og sveve mykt over tjern i skogen, elva og fjorden, og fanger lyset og omgivelsene på en helt unik måte.

Bilde av fargen Morgendis fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Morgendis.

Dynamiske farger

Brostein

Et tydelig innslag i hele kommunen, og fargen er utgangspunkt for gråtoner som kan brukes i fargepaletten.

Bilde av fargen Brostein fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Brostein.

Skogfrue

Rødtonen er hentet fra rød skogfrue, en orkidé det ikke finnes mange av i Norge. Orkideen er fredet.

Bilde av fargen Skogfrue fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Skogfrue.

Marisko

Gultonen er hentet fra marisko, én av de største orkideene vi har i Drammen. Orkideen er sjelden i Norge og fredet.

Bilde av fargen Marisko fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Marisko.

Vår

Den lysegrønne fargen er hentet fra fargespekteret i kommunen om våren.

Bilde av fargen Vår fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Vår.

Høst

Den rødbrune fargen er hentet fra fargespekteret i kommunen om høsten.

Bilde av fargen Høst fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Høst.

Skog

Den mørkere grønnfargen er hentet fra skogen og marka som brukes av mange innbyggere til rekreasjon.

Bilde av fargen Skog fra den visuelle profilen til Drammen kommune
BILDE: Skog.