Om visuell profil

Publisert: 04.07.2022 11:25:27 Sist endret: 04.07.2022 11:28:06

Drammen kommunes visuelle profil skal skape en felles identitet. Den skal være samlende og bidra til å bygge kommunens omdømme.

Drammen kommune er på mange måter skapt av tømmeret, elva og fjorden. Tømmer ble fløtet nedover elva, foredlet og eksportert.

I hundrevis av år har skipstrafikken passert Svelvik på vei inn til Drammen havn og på vei ut i den store verden igjen. Drammenselva og fjorden har gitt oss industri og skipsfart, og bidratt til at Drammen kommune er den kommunen vi er i dag.

Industrieventyrene levde i mer eller mindre 100 år både på Berger, i Drammen og i Solbergelva. I dag er det de nedskrevne historiene som best beskriver virkeligheten, men kulturminnene lever videre i de gamle fabrikklokalene blant annet i Fossekleiva, på Union og i Solbergelva, som i dag er kulturarenaer. Hvordan Drammen ser ut om 30, 50 eller 100 år er vanskelig å spå. Men det som er sikkert, er at historien lever videre når vi møter framtiden i den nye kommunen – også gjennom den visuelle profilen.

Drammen kommunes visuelle profil er inspirert av og forankret i nettopp vår felles historie og lokale former. Fellestrekkene og det unike for Drammen skal speile det visuelle uttrykket – linjene, fargene og de grafiske elementene. Det være seg kontrastene mellom sjøen og marka, større steder mot mindre steder i kommunen, det urbane mot det rurale. Formene fra nersetterbåten, seil fra seilskuter, helleristninger og buede kirketak har vært inspirasjonskilder og kan ses igjen i fonten, piktogrammene og i utformingen av mønsterelementene. Fargepaletten henter inspirasjon fra vår felles historie og natur.

Samtidig som vi bruker historien til å skape vår visuelle profil, skal profilen være moderne og stilren i uttrykket.

Kommunens visuelle profil skal styrke oppfatningen av Drammen kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig, og det skal være tydelig hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Drammen kommune står bak.

Den visuelle profilen skal brukes i all kommunikasjon fra Drammen kommune.