Kommevåpenet på veggen til rådhuset

Kommunevåpen

Publisert: 04.07.2022 11:28:44 Sist endret: 04.07.2022 11:40:34

Kommunevåpenet skal i utgangspunktet kun benyttes av de kommunale tjenestene.

Dersom andre skal bruke kommunevåpenet, er det kun ordfører eller den ordfører delegerer myndigheten til, som har anledning til å godkjenne slik bruk. Det skal foreligge skriftlig avtale om all bruk av kommunevåpenet utenom de kommunale tjenestene.

Ønsker du å bruke kommunevåpenet, må du søke om tillatelse.
Forespørsel om bruk av kommunevåpenet rettes til politisk sekretariat på e-post:

Kommunevåpenets historie

Drammens kommunevåpen er i hovedtrekk en gjengivelse av Bragernes kjøpstadssegl fra 1715. Da de to kjøpstedene Bragernes og Strømsø ble slått sammen til én by i 1811, ble dette seglet valgt til Drammens byvåpen. Gjennom årene har byvåpenet blitt justert og redesignet flere ganger. Det siste redesignet ble gjort i 1960. Ved etableringen av Drammen kommune 1. januar 2020, da Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner ble slått sammen til én kommune, vedtok kommunestyret i den nye kommunen å videreføre byvåpenet som nytt kommunevåpen.

Motto

«In fide et justitia fortitudo» er mottoet på kommunevåpenet.
Oversatt til norsk betyr dette «I troskap og rettferd er det styrke».

Symboler

  • Søylen i midten symboliserer det bærende og samlende.
  • Steinene/fjellgrunnen symboliserer styrke.
  • Sverdet symboliserer rettferdighet.
  • Nøkkelen symboliserer tro.

Fargebruk

Fargene i kommunevåpenet er blått og sølv. I sammenhenger hvor det ikke er mulig eller hensiktsmessig å benytte sølv, skal grått benyttes.

Kommunevåpenet kan ikke benyttes på annen måte enn det som er vedtatt. Dette gjelder farger, font, symboler, motto og størrelsesforholdet mellom kommunevåpenet og teksten «Drammen kommune».

Minsteavstand

Minsteavstand definerer den absolutt minste anbefalte avstanden mellom kommunevåpen og andre grafiske elementer og kanten på et format. Avstanden kan gjerne være større enn det som er definert. Minsteavstand på alle sider av kommunevåpenet tilsvarer 1/3 av høyden på kommunevåpenet i gjengitt størrelse.

Unntak kan forekomme på veldig små formater som penner eller liknende.

Minstestørrelse

Minstestørrelse skal sørge for at gjengivelsen av kommunevåpenet alltid er tydelig.

På print/trykte og fysiske flater skal høyden aldri være mindre enn 10 mm og digitale flater er minste tillatte høyde 32 piksler.