Strømvirvel i elva

Grafiske element

Publisert: 04.07.2022 11:31:59 Sist endret: 04.07.2022 11:35:51

Det grafiske elementet speiler alt elva og fjorden har gitt kommunen vår gjennom historien.

Formene spiller på strømningene i vannet, men er også et bilde på industrihistorien som var med på å bygge drammensområdet.

I Drammen la elva grunnlaget for papirindustrien, mens vassdragene i Solberg og på Berger gjorde at Solberg Spinderi og tekstilindustrien på Fossekleiva og Berger vokste fram. Industrien lever ikke lenger slik vi kjente den, men historien lever, og vi fører det videre med oss inn i fremtiden.

Det grafiske elementet kan brukes i de ulike fargene, det kan tas utsnitt av formen eller brukes i sin helhet. Elementene vil gi ulike visuelle uttrykk som gir en variasjon og skaper en dynamikk.

Grafisk element
BILDE: Grafisk element.