Mønster

Publisert: 04.07.2022 11:32:47 Sist endret: 04.07.2022 11:35:08

Det er utviklet mønstre som kjennetegner Drammen kommune.

Noen av disse har vi tett på oss i hverdagen, andre er sjeldne, skjulte og unike for vår kommune. Disse mønstrene skal være synlige i profilen og være en del av kommunens visuelle signatur.

Grantreet

Grantreet er et historisk element for Drammen kommune og én av hovedgrunnene til etableringen av både Drammen by, industrien langs Drammenselva og skipsfarten gjennom Svelvikstrømmen.

Orkidé

Drammen er Norges største orkidékommune. De tre orkidémønstrene tar utgangpunkt i breiflangre, myrflangre og myggblom.

Brostein

Brostein er et sentralt element i kommunen og noe som er brukt på de fleste torg vi har. Brostein er spesielt synlig på Bragernes torg, som er Norges største torg. Brosteinsmønsteret er utviklet for også å kunne brukes som rammer til bilder.

Mønster
BILDE: Mønstre som kjennetegner Drammen kommune.