De viktige fastlegene

Fastlegen er viktig for mange. Særlig viktig er det hvis du har kronisk sykdom og behov for å gå ofte til legen. Visste du at det å ha samme lege over tid også øker sjansen for god helse?

Sist endret:

Nær 70 prosent av Drammens 89 fastleger er spesialister i allmennmedisin. i Resten er under spesialisering. Alle fastleger ta regelmessige kurs og holde seg faglig oppdatert. Derfor har fastlegene både høy og bred kompetanse.

Mens en organspesialist på sykehuset har spisskompetanse på for eksempel hjerte eller nyrer, vil fastlegen ha bred kompetanse som strekker seg over mange fagfelt. De er med andre ord spesialister på å se helhet og sammenheng

Kan hjelpe deg med mer enn du tror 

Fastlegen kan se helheten av hva som er viktig for deg på en annen måte enn en lege som ikke kjenner deg.   

Har du fått en ny plage, er fastlegen vanligvis den som best kan vurdere om det er nødvendig å undersøke det nærmere og hvilke undersøkelser du bør gjøre. Er du kronisk syk, kan fastlegen følge deg opp i mange år. Fastlegene har også en viktig koordineringsrolle hvis du får oppfølging flere steder.  

Husk at fastlegen også er den som kan hjelpe deg best hvis du blir akutt syk. Hen vil kunne se de nye plagene dine i lys av hva du har hatt fra før. Fastlegen kan sy hvis du har fått et kutt og henvise til røntgen dersom du har skadet deg og det er mistanke om benbrudd. De fleste fastleger kan også gjøre mindre kirurgiske inngrep, slik som å fjerne en føflekk, sette inn eller fjerne en P- stav. I tillegg tar hen celleprøve i screeningprogrammet for livmorhalskreft; og kan tilby samtaler og oppfølging av psykisk sykdom.  

Dersom du har en tilstand som krever utredning og behandling som fastlegen ikke tilbyr, vil du bli henvist videre etter nærmere vurdering fra fastlegen. 

En kvinnelig lege i hvite legeklær holder en pasients hånd i sin hånd.
OGSÅ AKUTT: Husk at fastlegen kan hjelpe deg ved akutte skader, alvorlig eller kronisk sykdom, eller hvis du har nye plager som bør undersøkes av lege.

Bedre hjelp hos en lege du kjenner

Det er mange fordeler å ha en fastlege som kjenner deg fra før, og har oversikt over hvilke sykdommer og plager du har og har hatt tidligere. Det å kjenne hverandre bygger gjensidig tillitt, og fastlegen vil kunne vurdere endringer i din helsetilstand bedre enn en lege som ikke har møtt deg før. En norsk studie fra 2018 viste at det å ha en fast lege å gå til over flere år både reduserer risiko for å måtte legges inn på sykehus og for å dø.

Bestill time hos fastlegen  

På alle fastlegekontor kan du bestille legetime elektronisk. Dette finner du informasjon om på hjemmesiden til ditt fastlegekontor. I tillegg er det mulig å ringe. Det kan bli ventetid på vanlig time for kontroll av kronisk sykdom, attester eller annet som ikke haster. Derfor er det lurt å bestille slike timer i god tid.  

Fastlegekontoret setter alltid av tid til øyeblikkelig hjelp slik at de kan prioritere de som trenger time raskt ved akutt sykdom.  

Selv om fastlegen i praksis kan hjelpe deg med alle dine sykdommer og plager; vil hen trenge tid for å gjøre en god vurdering. Derfor bør du bestille legetime for et konkret problem. Noen plager og sykdommer henger sammen, og må snakkes om samtidig. Når plagene ikke henger sammen, bør de vanligvis tas opp på ulike legetimer. På den måten får du enda bedre hjelp.  

Når må du gå til legen? 

Vi lever i en privilegert tid, og vi ønsker å sikre oss mest mulig mot alt av sykdom og ulykker. Bilen må gjennom EU-kontroll, og mange tenker at kroppen også bør kontrolleres jevnlig. Slik er det ikke nødvendigvis.  

I Norge har vi enkelte screening-programmer der friske personer uten plager er anbefalt å undersøke seg for sykdom. Dette gjelder blant annet screening for livmorhalskreft for kvinner i alderen 25 og 69 år, screening for brystkreft for kvinner i alderen 50- 69 år og nytt av 2023 screening for tykktarmskreft. Alt dette kan du lese mer om her: Om forebyggende undersøkelser (kreftregisteret.no) 

Å undersøke nivå av fettstoffer i blodet, inkludert kolesterolnivå, bør vurderes fra 40- års alder dersom du ikke kjenner til dine verdier. Har noen i din nærmeste familie en sykdom som kan være arvelig, kan det være anbefalt å undersøke deg for dette også, selv om du ikke har symptomer.   

Ut over dette er det ikke vist noen helsegevinst i å undersøke deg hos lege hvis du føler deg frisk. Du kan lese mer om dette her: Du trenger ikke å gå til legen om du er frisk (forskning.no). Det er hvis du får nye plager at du bør oppsøke fastlegen din og få det undersøkt. Det bør du gjøre også hvis du har deltatt i en screening som var normal.  

Tre kvinnelige og en mannlig lege står ved siden av hverandre i en gang
PLANLEGG: Planlegg legebesøket hvis det ikke haster, og gi legen tid til å gjøre en god vurdering. Er du frisk, er det ikke vist noen helsegevinst i å undersøke deg hos lege med unntak av nasjonale screeningprogram.

Sykemelding 

Ofte oppsøker man fastlegen for vurdering av sykemelding. Husk at hvis du har rett til egenmelding, skal denne som hovedregel benyttes før du får sykemelding.  

I en sykemelding erklærer legen at du ikke kan jobbe som vanlig grunnet sykdom. Da har legen en sakkyndig rolle overfor NAV og arbeidsgiver i tillegg til å være din behandler. Vurdering av sykemelding må vanligvis gjøres ved at du undersøkes på en legetime.  

En sykemelding kan ikke skrives tilbake i tid. Derfor må du kontakte legen første dag du trenger sykemelding. Tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer har også rett til å skrive sykmeldinger ved enkelte diagnoser.  

Ofte er det mye helse i å være på jobb. Klarer du ikke å jobbe fullt, kan du også sykemeldes gradert en periode. Det er lurt å ha tett dialog med arbeidsgiveren din mens du er sykemeldt. Kanskje kan arbeidsgiveren din legge til rette slik at du kan være noe på jobben selv om du har redusert arbeidskapasitet? Her kan du lese mer om dine rettigheter ved sykemelding: Sykmelding (nhi.no) 

Hva hvis det haster med legehjelp?  

Husk at når det virkelig haster, skal du ringe 113. Dette kan dreie seg om sterke smerter i brystet, bevisstløs person, ulykke med store krefter og/eller store skader eller annet der minuttene teller. 

Hvis du blir syk mens fastlegen din har stengt, kan ellers legevakta hjelpe deg. I Drammen er legevakta åpen hele døgnet, året rundt.  

Legevakten må prioritere det som haster mest til enhver tid. Pasienter som kommer med ambulanse eller politi har inngang på baksiden av legevakten. Derfor kan det komme pasienter foran i køen uten at det synes fra venterommet også.  

Kommer du med noe som ikke krever øyeblikkelig hjelp, kan ventetiden bli lang. Du vil få bedre hjelp hvis du kan vente til fastlegen din har åpent igjen. Hvis du er i tvil om du kan vente eller ikke, kan du få råd og veiledning på legevaktens telefon 116 117.  

Gode kilder om helse:  

Her kan du ta direkte kontakt for helsehjelp: