Hvem fortjener årets kulturpris?

Du kan nominere kandidater til Drammen kommunes kulturpris for 2024. Minner om at fristen er allerede 15. februar.

Sist endret:

Kulturprisen for 2023 ble delt ut i desember og vinneren var Romfarer United, en kulturarrangør i kommunen. Det ble også delt ut stipender til Julie Helgeland Davidsen og Bente Illevold. 

Og ja, vi vet at det er kort tid mellom utdelingene i desember og frist for å nominere nye kandidater i år. Noe av grunnen til dette er at man ønsker å holde seg til fristen 15. februar. Tidligere år har fristen blitt utsatt for å få flere nominasjoner og søkere.

– Nå håper vi at det kommer inn flere nominerte til kulturprisen og flere søkere til stipendene, slik at vi får et bredt og godt utvalg, sier Bente Ragnhild Andresen, rådgiver i kunst og kulturarv i Drammen kommune. 

Send nominasjon

Én jury

Det har vært behov for å strukturere og samordne arbeidet med priser og stipender for å sikre en god håndtering av dette. Fra i år det politisk vedtatt én og samme jury fra Hovedutvalget for kultur idrett, frivillighet og byliv. Juryen vil sitte for hele den politiske perioden. I juryen sitter også Drammen kulturråd. En helhetlig kunst- og kulturjury kan bidra til å gi bedre oversikt og kunnskap over det lokale og regionale kunst og kulturfeltet, og gi større kontinuitet i arbeidet med priser og stipender.

Planen er at utdelingen i år skal skje før sommeren. 

Inspirasjon

Formålet med kulturprisen er å løfte fram og takke noen som har gjort en betydelig innsats i kulturlivet. Prisen kan deles ut til en person, gruppe eller kulturaktør som har gjort en innsats gjennom lengre tid. Den eller de som får prisen har i kraft av sitt virke og aktivitet skapt positiv oppmerksomhet og bevissthet rundt kulturlivet i kommunen vår.

Kulturprisen er også ment som en inspirasjon til at vinneren skal fortsette innsatsen. Prisen er på 40 000 kroner. 

Tidligere vinnere av Drammen kommunes kulturpris:

  • 2023: Romfarer United
  • 2022: Robert Piros
  • 2021: Eric Ness Christiansen
  • 2020: Elvekompaniet

Søk stipend

I tillegg til at Drammen kommune deler ut kulturprisen, har vi også stipendordninger for profesjonelle kunstnere og kunststudenter. Stipendene skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. 

Kunstnerstipend

Kunstnerstipendet i kommunen kan gis til personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Kustneren skal være et godt forbilde og talsperson for sitt kunstfelt. 

Ordningen skal gi profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling, gjennom å hente inspirasjon og kompetanse til sitt eget kunstneriske virke. 

Stipendet er på 100 000 kroner. 

Kulturstipend

Drammen kommunes kulturstipend har som formål å løfte fram unge eller nye utøvere innenfor alle estetiske disipliner. Stipendet skal bidra til motivasjon og videre innsats for kulturlivet i kommunen vår. Kulturstipendet er på 40 000 kroner. 

Kunstnerstipend og kulturstipend har også søknadsfrist 15. februar. 

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Kommunen gir også tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Ordningen skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet. 

Samtidig skal det bidra til at kommunen vår har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet. 

Det er søknadsfrist 15. februar og 15. september 2024. 

Frode Bjørnstad, Rune Valle Tangen og Marit Stokkenes på scenen og viser fram diplomet for kulturprisen 2023
KULTURPRISEN 2023: Frode Bjørnstad (f.v.), Rune Valle Tangen og Marit Stokkenes er menneskene bak Romfarer United.