Satsingsområder

FN sine bærekraftmål er førende for kommuneplanens samfunnsdel.

Forslag til satsinger og tiltak vil bidra til å nå flere av FN sine bærekraftmål:

  • Mål 1: Utrydde fattigdom
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og
  • Mål 17: Samarbeid for å nå målene
Bilde som viser FNs bærekraftsmål. Mål 1: Utrydde fattigdom Mål 10: Mindre ulikhet Mål 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og  Mål 17: Samarbeid for å nå målene