Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Bor du hos familie eller bekjente, eller ønsker bosetting i Drammen kommune. Dette trenger du å vite.

Har du kommet til Drammen kommune og bor hos familie, venner eller bekjente, er det informasjon og rettigheter du trenger for veien videre. Under finner du nyttig informasjon og eksterne lenker.

Informasjon fra norske myndigheter: Ny i Norge

Drammen kommune oppfordrer også alle flyktninger som har kommet til Drammen etter 24. februar 2022 om å registrere seg og søke asyl for å få D-nummer. Dette vil utløse rettigheter. Registrering vil skje på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde. Man kan ta kontakt for å avtale registrering:

 • Tlf: 40 02 61 90
 • Telefontid man –fre 09.00 - 20.00, lør-søn 09.00 - 16.00

Informasjon til ukrainske borgere som er i Norge og ønsker å søke beskyttelse (asyl) 

På asylinfo.no kan du lese om å søke beskyttelse i Norge.

Drammen kommune trenger oversikt over hvor mange flyktninger fra Ukraina som befinner seg i kommunen. Dette er for at flyktningene som kommer hit skal få råd, veiledning og rettigheter for veien videre. Derfor er det viktig at du kontakter kommunen via telefon eller mail:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Bosetting med offentlig hjelp for personer som bor privat

Har du mottatt vedtak om kollektiv beskyttelse og oppholder deg i Drammen kommune skal du gjøre følgende:

 • Fyll ut «søknad om bosetting med offentlig hjelp, tidligere asylsøkere som oppholder seg utenfor asylmottakssystemet»
 • Du finner linken til digitalt søknadsskjema her: Bosetting med offentlig hjelp

For at IMDI skal kunne godkjenne bosettingen, send signert og utfylt skjema sammen med kopi av vedtak til følgende adresse:

 1. Epost: Post@imdi.no
 2. Dersom du ikke klarer å sende til IMDi, lever dokumentene fysisk til Flyktningtjenesten, Knutepunkt Strømsø, Telthusgata 8,3044 Drammen.
 3. Du kan også sende dokumentene til bosettingsteamet i flyktningtjenesten på e-post: samuel.tekeste@drammen.kommune.no eller morten.michaelsen@drammen.kommune.no

Når Drammen kommune, ved flyktningtjenesten, mottar godkjenning av selvbosettingen, inviterer vi deg/dere inn til kartleggingssamtale om bolig, etablering og bosetting.

Bosetting av mottaksbeboere

Mottaket foretar kartlegging av ønsket bosettingskommune og sender informasjonen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er IMDi som så kontakter Drammen kommune for eventuell bosetting. 

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse, kan finne bolig selv og søke om å få bo i Drammen. Man må ta kontakt med kommunen, og kommunen må også avtale selvbosetting med IMDi.

Ta kontakt på epost: flyktningtjenesten@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Rundskrivet til Lov om Sosiale Tjenester 1.2.1.1 sier: «Norges forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner gjelder for alle som oppholder seg i landet. Kommunen har en hjelpeplikt overfor personer i en nødssituasjon, også utover den lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp.»,

NAV Drammen kan allikevel, på vegne av Drammen kommune, vurdere hjelp i en nødsituasjon.

Ved henvendelse til NAV for økonomisk stønad i påvente av kollektiv beskyttelse og bosetting vil det kunne vurderes om det vil være aktuelt for deg å søke Alternativ mottaksplass (AMOT). Det anbefales å ikke søke om dette på egenhånd da det er en tidkrevende prosess.

Kontakt Flyktningtjenesten for en vurdering av dette på telefon: 32 04 55 04

 • telefon NAV: 484 08 935
 • telefontid: man - fre 09.00-14.00 
 • adresse: Grønland 55, 3045 Drammen
 • åpningstid fra kl. 10.00-14.00

Flyktninger og asylsøkere fra Ukraina har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst Norge. De som ikke ønsker å søke asyl, skal også gjennomføre helseundersøkelse innen fire uker.

 • telefon: 32 04 52 40
 • telefontid: mandag – fredag 08:30 – 14:00

Har du nylig kommet fra Ukraina og har barn i alderen 0-20 år ønsker vi at du tar kontakt med Migra Helsestasjon.

 • telefon: 32 04 95 90
 • telefontid: mandag – fredag 08:30 – 14:00

Skoletilbud for barn i grunnskolealder

Er det sannsynlig at oppholdet varer lenger enn tre måneder vil barn i grunnskolealder ha rett på skoletilbud allerede nå. Etter tre måneder har barnet plikt til skolegang. 
Kontakt oss for å gi beskjed om ønske om skolestart:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Velkomstbarnehage

Vi kan tilby barnehageplass for familier med barn i barnehagealder (0- 6 år). Barnet får tilbud om plass i ordinær barnehage eller i velkomstbarnehage.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker plass til ditt barn:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Ukrainske flyktninger som har vedtak fra UDI om innvilget kollektiv beskyttelse, har rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 • Rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap innebærer at opplæringen er gratis.
 • Ukrainske flyktninger i Drammen kan søke om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på voksenopplæringen
 • Tilbud om opplæring vil bli satt i gang så fort som mulig.

Gratis norskopplæring: Søk plass her

Information in Ukrainian