Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Bor du hos familie eller bekjente, eller ønsker bosetting i Drammen kommune. Dette trenger du å vite.

Har du kommet til Drammen kommune og bor hos familie, venner eller bekjente, er det informasjon og rettigheter du trenger for veien videre. Under finner du nyttig informasjon og eksterne lenker.

Drammen kommune oppfordrer alle flyktninger som har kommet til Drammen etter 24. februar 2022 om å registrere seg og søke asyl for å få D-nummer. Dette vil utløse rettigheter.

Man kan selv ta kontakt for å avtale registrering:

 • Ring 40 02 61 90 og gjør avtale om registrering på Torp, Gardermoen eller Nasjonalt ankomstsenter på Råde, avhengig av hvilket sted som er nærmest der du bor.
 • Åpningstid for telefonen: mandag–fredag kl. 09:00–15:00. Lørdag, søndag og helligdager: Stengt

Les mer om registrering:

Drammen kommune trenger oversikt over hvor mange flyktninger fra Ukraina som befinner seg i kommunen. Dette er for at flyktningene som kommer hit skal få råd, veiledning og rettigheter for veien videre. Derfor er det viktig at du kontakter kommunen via telefon eller mail:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Bosetting med offentlig hjelp for personer som bor privat

Har du mottatt vedtak om kollektiv beskyttelse og oppholder deg i Drammen kommune skal du gjøre følgende:

 • Fyll ut «søknad om bosetting med offentlig hjelp, tidligere asylsøkere som oppholder seg utenfor asylmottakssystemet»
 • Du finner linken til digitalt søknadsskjema her: Bosetting med offentlig hjelp

For at IMDI skal kunne godkjenne bosettingen, send signert og utfylt skjema sammen med kopi av vedtak til følgende adresse:

 1. Epost: Post@imdi.no
 2. Dersom du ikke klarer å sende til IMDi, lever dokumentene fysisk til Flyktningtjenesten, Ilebergveien 22, 3011 Drammen.
 3. Du kan også sende dokumentene til bosettingsteamet i flyktningtjenesten på e-post: samuel.tekeste@drammen.kommune.no eller Nataliia.Orlova@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Når Drammen kommune, ved flyktningtjenesten, mottar godkjenning av selvbosettingen, inviterer vi deg/dere inn til kartleggingssamtale om bolig, etablering og bosetting.

Bosetting av mottaksbeboere

Mottaket foretar kartlegging av ønsket bosettingskommune og sender informasjonen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er IMDi som så kontakter Drammen kommune for eventuell bosetting. 

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse, kan finne bolig selv og søke om å få bo i Drammen. Man må ta kontakt med kommunen, og kommunen må også avtale selvbosetting med IMDi.

Ta kontakt på epost: flyktningtjenesten@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Frem til 15.02.24 var det en egen søknadsordning for ukrainere som ønsket et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Denne ordningen er nå opphevet og det er ikke lenger mulig å søke.

Det er fortsatt mulig å søke på ordinær alternativ mottaksplass, men dette er en begrenset ordning. Du kan søke om alternativ mottaksplass hvis du fyller vilkårene for ordningen og har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak. Det er også avhengig av at en kommune påtar seg ansvaret for å gi deg et slikt botilbud og å følge deg opp. Det er frivillig for kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker.

Flyktninger og asylsøkere fra Ukraina har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst Norge. De som ikke ønsker å søke asyl, skal også gjennomføre helseundersøkelse innen fire uker.

 • telefon: 32 04 52 40
 • telefontid: mandag–fredag 08.30–14.00

Har du nylig kommet fra Ukraina og har barn i alderen 0–20 år ønsker vi at du tar kontakt med Migra Helsestasjon.

 • telefon: 32 04 95 90
 • telefontid: mandag–fredag 08.30–14.00

Ved akutte hendelser, ta kontakt med Drammen legevakt

 • Åpent alle dager
 • Telefon: 116 117
 • Adresse: Rosenkrantzgt. 17
  3018 Drammen

Er det sannsynlig at oppholdet varer lenger enn tre måneder vil barn i grunnskolealder ha rett på skoletilbud allerede nå. Etter tre måneder har barnet plikt til skolegang. 

Ukrainske flyktninger som har vedtak fra UDI om innvilget kollektiv beskyttelse, har rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 • Rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap innebærer at opplæringen er gratis.
 • Ukrainske flyktninger i Drammen kan søke om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på voksenopplæringen
 • Tilbud om opplæring vil bli satt i gang så fort som mulig.

Gratis norskopplæring: Søk plass her

Annen nyttig informasjon 

Flyktninger som har bil i Norge

Nye ukrainske flyktninger tilbys en måneds gratis forsikring. Dette gjelder nye flyktninger med kjøretøy som er registrert med ukrainske skilter. Etterpå kan man velge mellom å betale grenseforsikring eller omregistrere kjøretøyet.

NB! Forsikringen er ansvarsforsikting, og dekker ikke skader på egen bil.

Dersom du reiser med kjæledyr fra Ukraina

Her ser du reglene som gjelder for flyktninger som reiser med kjæledyr fra Ukraina til Norge.

Gratis kollektivreiser for asylsøkere og ukrainske flyktninger i Drammen kommune

Alle asylsøkere og ukrainske flyktninger kan reise gratis kollektivt med Brakar. For å kunne reise gratis, må man fremvise asylsøkerbevis. Ukrainske flyktninger kan fortsatt reise på nasjonalt ID-kort eller pass.

Nyttig informasjon for deg som er leietaker i Drammen kommune

Når du er blitt bosatt i Drammen kommune, er det du som leietaker som har ansvar for boligen din. Her finner du videoer som du kan se på, og på den måten bli kjent med generelt vedlikehold og hvordan du kan passe på boligen og utstyr som du har der. 

Dessuten kan du få en brosjyre med informasjon om boligen din hos flyktningtjenesten (Ilebergveien 22, 3011 Drammen).

Her kan du finne sorteringsguide på ukrainsk med en enkel oversikt om hvordan avfallet skal sorteres.

Du kan få sorteringsguide på ukrainsk i papir hos flyktningtjenesten (Ilebergveien 22, 3011 Drammen).

Andre eksterne nettsider