Satsinger

Publisert: 03.04.2023 13:21:22 Sist endret: 10.05.2023 13:03:47

Drammenssamfunnet: Vi spiller på lag for å nå klimamålene sammen.

Oversikt satsinger og prioriterte virkemidle

Mobilitet

 • redusere transportbehov
 • nå nullvekstmålet i Buskerudbyen
 • fase ut fossilt drivstoff

Bygg og arealbruk

 • arealregnskap - sikre arealsmart arealbruk
 • gjenbruk av masser og byggematerialer
 • utslippsfrie bygge - og anleggsplasser
 • realisering av flere forbildeprosjekter

Ressursbruk

 • møteplasser for ombruk og reparasjon - innbyggere
 • samarbeidsarenaer med næringslivet
 • innovasjonsprosjekter - kommuner, akademia og næringsliv

Kommunen som forbilde

 • kommunen reduserer egne utslipp
 • benytter innkjøpsmakt - grønn omstilling i markedet
 • klimakommunikasjon
Figur som viser fire satsinger som følger opp hovedmålet i Drammen kommunes klimastrategi: Mobilitet, bygg og arealbruk, ressursbruk, kommunen som forbilde.
Som vist i figuren over er det fire satsinger som følger opp hovedmålene.

Last ned pdf-versjon av Klimastrategi for Drammen 2030

Vi gjør oppmerksom på at pdf-versjonen ikke er universelt utformet. Html-sidene for samfunnsdelen er universelt utformet.