Forutsetninger for å lykkes

Drammen kommune skal være en forutsigbar, koordinert effektiv samarbeidspartner for frivillig sektor. Det forutsetter systemer som sikrer oversikt, rettferdighet og transparens. Frivillig sektor skal møte en samordnet kommune, med kunnskap, vilje og kompetanse til samhandling. Kommunen vil ha et bevisst forhold til merverdien frivillig sektor representer og ikke ta den for gitt.