Oppfølging av strategien

Å tilrettelegge for et godt samarbeid med frivillig sektor er et felles ansvar som omfatter hele kommunen. I oppfølgning av planen må frivillige lag og foreninger inviteres til samhandling med kommunen der hvor det er relevant og gir merverdi for begge parter.