Kommuneplanens arealdel - dokumenter som var på høring

Den 12. desember 2022 vedtok kommunestyret å legge forslaget til ny kommuneplanens arealdel for Drammen 2023-2035 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 19. januar - 15. mars 2023. På denne siden finner du alle dokumentene som ble lagt ut på høring.

Alle plandokumentene finner du i listen under:

Oppheving av eldre kommunedelplaner

Følgende kommunedelplaner er innarbeidet i kommuneplanens arealdel og foreslås opphevet samtidig med høring av arealdelen:

  • Kommunedelplan for Drammenselva, vedtatt 29. april 1991
  • Kommunedelplan for Verkenselva, vedtatt 22. mars 1994
  • Kommunedelplan for Gulskogen, vedtatt 7. mai 1997
  • Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes, vedtatt 28.
    februar 1995
  • Kommunedelplan for gatebruk Strømsø, vedtatt 22.juni 2004