Høring av kommuneplanens arealdel

Den 12. desember 2022 vedtok kommunestyret å legge forslaget til ny kommuneplanens arealdel for Drammen 2023-2035 ut til høring og offentlig ettersyn. På denne siden finner du alle dokumentene som følger med forslaget til ny arealdel og informasjon om hvordan du kan sende inn merknader.

Alle plandokumentene finner du i listen under:

Møt opp på informasjonsmøte i din kommunedel 

Ønsker du å få informasjon om kommuneplanens arealdel og diskutere temaer og utfordringer som er relevante for din kommunedel? Vi håper å se deg på noen av våre møter. Se møtekalender under.

Møtekalender åpne møter om kommuneplanens arealdel
Hva Tid Klokkeslett Sted
Åpent informasjonsmøte
23. januar 18.00-19.30 Teams. Se opptak 
Åpent møte om parkeringsstrategien 24. januar 18:00-20:00 Marienlyst skole
Administrativt planforum 24. januar 11:30-14:00 Wergelandsgate 9 og teams

Åpen kontordag
Kommunedel 1 & 2
(Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen og
Krokstadelva og Stenseth)

31. januar 14:00-17:00 Knutepunkt Mjøndalen
Gamle rådhusgata 2

Åpent møte
Kommunedel 1 & 2
(Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen og
Krokstadelva og Stenseth)

31. januar 19:15-21:00 Eknes ungdomsskole

Kommunedel 3
(Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden)

22. februar 17:30-19:00 Solberg sport og kultursenter

Kommunedel 3
(Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden)

22. februar 19:30-21:00 Kjøsterud skole

Kommunedel 4
(Rødskog og Gulskogen)

6. februar 18:00-20:00 Gulskogen skole - 
auditoriet

Åpen kontordag Kommunedel 5
(Konnerud og Skoger vest)

25. januar 14:00-17:00

Konnerud senter

Kommunedel 5
(Konnerud og Skoger vest)

Presentasjonen som ble vist (pdf)

25. januar 18:00-20:00

Konnerud kirke
Menighetssalen

Kommunedel 6
(Strømsø, Danvik, Austad og Fjell)

2. februar 18:00-20:00 Knutepunkt Fjell
Laurits Grønlandsvei 21

Kommunedel 7
(Strømsø nedenfor Vestfoldbanen)

8. februar 18:00-20:00 Knutepunkt Strømsø
Telthusgata 8

Kommunedel 8
(Bragernes og Øren)

15. februar 18:00-20:00 Øren bydelshus

Kommunedel 9
(Skoger og Åskollen)

21. februar 19:30-21:00

Knutepunkt Åskollen
Nordbyveien 49

(Åskollen bo- og servicesenter)

Kommunedel 10
(Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger)

14. februar 18:00-20:00 Knutepunkt Svelvik
Tømmeråsveien 3, Svelvik
Skoger 21. februar 17:30-19:00 Utleielokalet Solvang i Skoger
Næringsforeningen 14. februar 08:00-09:30 Børsen

Gi innspill

Har du merknader til kommuneplanens arealdel om for eksempel feil i plankartet, behov for endringer i planbestemmelsene, arealbruk for en konkret eiendom eller annet? Det oppfordres til å benytte digitalt svarskjema for innsending av merknader. Skjemaet finner du nederst på denne siden.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan også sendes til:

E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med:
«PLAN-20/03047: Merknad/spørsmål til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune».

Frist for merknader til planforslaget er 15.03.2023.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Oppheving av eldre kommunedelplaner

Følgende kommunedelplaner er innarbeidet i kommuneplanens arealdel og foreslås opphevet samtidig med høring av arealdelen:

 • Kommunedelplan for Drammenselva, vedtatt 29. april 1991
 • Kommunedelplan for Verkenselva, vedtatt 22. mars 1994
 • Kommunedelplan for Gulskogen, vedtatt 7. mai 1997
 • Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes, vedtatt 28.
  februar 1995
 • Kommunedelplan for gatebruk Strømsø, vedtatt 22.juni 2004

Mer informasjon om hvordan du kan sende inn spørsmål og merknader til opphevingen finner du her. Fristen for å sende inn innspill er 15.03.2023.

Innspillsskjema:

Fremdriftsplan for kommuneplanens arealdel

Jun. - okt. 2021
Nov. - des. 2021
Jan. - sep. 2022
Mar. - apr. 2022
Des. 2022
Jan. - mar. 2023
Mar. - jun. 2023
Sommer 2023
 • Varel om oppstart
 • Høring av forslag til planprogram (10 uker)
 • Mottak av gjennomgang av innspill
 • Revisjon og utarbeidelse av endelig planprogram
 • Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning
 • Dialog med politiske utvalg og offentlige myndigheter
 • Medvirkning
 • Vedtatt senterstruktur
 • Siling av boligarealinnspill
 • Vurdering av arealreserve
 • Høring og offentlig ettersyn
 • Medvirkning
 • Mottak og gjennomgang av merknader
 • Revisjon og utarbeidelse av endelig planforslag
 • 2.gangsbehandling og vedtak av plan i formannskapet og kommunestyret