Drammen kulturskole skal gi et godt og variert undervisningstilbud innenfor hovedfagområdene musikk, teater, dans, visuell kunst, keramikk, animasjon/film/foto og nysirkus.

Fra og med torsdag 12.11.20 går Drammen kulturskole over til rødt tiltaksnivå:

For Kulturskolen innebærer dette følgende:

  • Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år skal holdes åpent
  • Voksne over 20 år kan ikke delta fysisk på Kulturskolens tilbud. Den enkelte lærer tar kontakt med de eleven dette gjelder for hvordan det kan løses
  • Ingen syke eller med symptomer skal møte på Kulturskolen
  • Alle må vaske hender eller bruke antibac ved ankomst til Kulturskolen
  • Kom direkte til timen, det er ikke lov å oppholde seg unødig i Kulturskolens venteområder
  • Foreldre og foresatte bes hente og levere barna utenfor Kulturskolens bygning, med mindre man har en spesifikk avtale med lærer
  • Elever i karantene holder seg hjemme

Det er viktig å gi beskjed til læreren/Kulturskolen dersom eleven ikke kan møte til undervisning.

Velkommen til oss, ta vare på deg selv og ta vare på hverandre.

Tilbudet

Nøkkelinformasjon

Drammen kulturskole har 1700 elevplasser og 60 dyktige lærere. Hovedlokasjonene for undervisningstilbudet er Svelvik rådhus, Union Scene og Folkets hus i Krokstadelva. 

I tillegg har vi 2 KulturskoleSatellitter med undervisning på Brandengen skole og Konnerud skole, samt El. Sistema-tilbud på fiolin og cello på Steinberg skole. 

Kommende kurs:

Skoleåret 20/21:

Hovedopptaket til Drammen kulturskole startet 15. mai, men vi har ledige plasser på de fleste disipliner og tar fortløpende inn elever hele skoleåret (med unntak av enkelte grupper som ikke tar inn nye elever etter høstferien/vinterferien):

Følg oss på sosiale medier:

Åpningstider

Mandag: 08.30–16.00  
Tirsdag: 08.30–19.00
Onsdag: 08.30–16.00
Torsdag: 08.30–17.00
Fredag: 08.30–16.00 

Telefon

32 04 56 80

E-post

Besøksadresse

Grønland 60 (Union Scene)
3045 Drammen