Drammen kulturskole er stengt, men lærerne jobber med å gi et tilbud til elevene via digitale plattformer.

Drammen kulturskole tilbyr undervisning innen musikk, teater, visuell kunst, keramikk, dans, nysirkus, skapende skriving og animasjon. 

Tilbudet

Nøkkelinformasjon

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kulturskoler er fra 01.01.20 slått sammen til én kulturskole - Drammen kulturskole, men med flere undervisningssteder.

Ut skoleåret 19/20 vil skolene ha separert påmelding, årshjul, rabattordninger og priser - det er først fra høsten 2020 disse samkjøres.

I tillegg har vi 2 KulturskoleSatellitter, med undervisning på Brandengen skole og Konnerud skole.

Tilbud, pris og påmelding

Åpningstider

Mandag: 08.30–16.00  
Tirsdag: 08.30–19.00
Onsdag: 08.30–16.00
Torsdag: 08.30–17.00
Fredag: 08.30–16.00 

Telefon

32 04 56 80

E-post

Besøksadresse

Grønland 60 (Union Scene)
3045 Drammen