Drammen kulturskole skal gi et godt og variert undervisningstilbud innenfor hovedfagområdene musikk, teater, dans, visuell kunst, keramikk, animasjon/film/foto og nysirkus.

Det er innført en nivådeling for smitteverntiltak for Kulturskolen og vi er for tiden på gult nivå. Smittevernveileder for gult nivå finner du her:

Refusjon av skolepenger for våren 2020

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet og Kommunestyret har nå behandlet saken om evt. refusjon av skolepenger i Kulturskolen for deler av våren 2020 på grunn av Covid-19 og vedtatt følgende:
  • Periode 1: Kulturskolen var stengt for fysisk undervisning i perioden 13. mars til 8. mai. De fleste lærerne gjennomførte digital undervisning med elevene sine i denne perioden. Det er besluttet at elever på musikk og visuell kunst får 50% rabatt og elever på scenekunstfagene får 100% rabatt for disse ukene.
  • Periode 2: Fra 10. mai og ut skoleåret åpnet Kulturskolen opp igjen for fysisk undervisning for de fleste elevene. Det er besluttet at det gis 25% rabatt for de som startet opp igjen med undervisning, 100% rabatt for de som ikke startet opp igjen og 50% rabatt for de som måtte fortsette med digital undervisning disse ukene.
Vi har nå ekspedert denne refusjonen i henhold til politisk vedtak og sendt saken over til økonomitjenesten i kommunen, som vil sørge for å tilbakeføre riktig sum til den enkelte. Grunnet ferieavvikling blir dette høyst sannsynlig utbetalt i august.
Dersom det er spesielle forhold som dere mener ikke er fanget opp i denne generelle refusjonen, så åpnes det for individuelle begrunnende klager. Disse sendes innen 1. september 2020.

Tilbudet

Nøkkelinformasjon

Drammen kulturskole har 1700 elevplasser og 60 dyktige lærere. Hovedlokasjonene for undervisningstilbudet er Svelvik rådhus, Union Scene og Folkets hus i Krokstadelva. 

I tillegg har vi 2 KulturskoleSatellitter med undervisning på Brandengen skole og Konnerud skole, samt El. Sistema-tilbud på fiolin og cello på Steinberg skole. 

Kommende kurs:

Skoleåret 20/21:

Hovedopptaket til Drammen kulturskole startet 15. mai, men vi har ledige plasser på de fleste disipliner og tar fortløpende inn elever hele skoleåret (med unntak av enkelte grupper som ikke tar inn nye elever etter høstferien/vinterferien):

Følg oss på sosiale medier:

Åpningstider

Mandag: 08.30–16.00  
Tirsdag: 08.30–19.00
Onsdag: 08.30–16.00
Torsdag: 08.30–17.00
Fredag: 08.30–16.00 

Telefon

32 04 56 80

E-post

Besøksadresse

Grønland 60 (Union Scene)
3045 Drammen