Kulturskolen starter opp tilbudet helt eller delvis fra 11. mai. Informasjon ble sendt til elever og foresatte i uke 19. Alle skal ha fått e-post både fra lærer og administrasjonen. Ta kontakt med lærer hvis du lurer på noe.

Drammen kulturskole skal gi et godt og variert undervisningstilbud innenfor hovedfagområdene musikk, teater, dans, visuell kunst, animasjon/film/foto og nysirkus.

Kulturskolen starter opp tilbudet helt eller delvis fra 11. mai:

Alle konserter, forestillinger og arrangementer i april og noen i mai er avlyst eller utsatt; se hvilke i Kulturskolens aktivitetsplan.

Skolepenger i korona-perioden?

Hva skjer med skolepengene i den perioden hvor undervisningen i Kulturskolen har foregått via digitale plattformer? Og hva skjer med skolepengene nå som mye av tilbudet er i gang igjen med fysisk fremmøte fra 11. mai, med visse begrensninger knyttet til smittevernregler/-rutiner for Drammen kulturskole? Hva skjer med skolepenger for de som ikke kommer i gang igjen med tilbudet sitt før sommerferien? Skal det betales skolepenger fult ut, eller blir det helt/delvis refusjon?

Dette skal opp til politisk behandling i juni.

Ekspedering av refusjon blir gjennomført før sommerferien, når vi vet hvor mange uker denne unntakssituasjonen varer.

Tilbudet

Nøkkelinformasjon

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kulturskoler er fra 01.01.20 slått sammen til én kulturskole - Drammen kulturskole, men med flere undervisningssteder.

Ut skoleåret 19/20 vil skolene ha separert påmelding, årshjul, rabattordninger og priser - det er først fra høsten 2020 disse samkjøres.

I tillegg har vi 2 KulturskoleSatellitter, med undervisning på Brandengen skole og Konnerud skole.

Kommende kurs:

Skoleåret 20/21:

Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres (bekreftes) i forkant av nytt skoleår. Fristen for å re-registrere elevplassen er 1. mai. Her finner du informasjon om re-registrering:

Frist for hovedopptak til Drammen kulturskole er 15. mai, men vi tar fortløpende inn elever ved ledig kapasitet (med unntak av enkelte gupper som ikke tar inn nye elever etter høstferien/vinterferien):

Følg oss på sosiale medier:

Åpningstider

Mandag: 08.30–16.00  
Tirsdag: 08.30–19.00
Onsdag: 08.30–16.00
Torsdag: 08.30–17.00
Fredag: 08.30–16.00 

Telefon

32 04 56 80

E-post

Besøksadresse

Grønland 60 (Union Scene)
3045 Drammen