Veileder til utforming av skilt -og oppmerkingsplaner

Denne veilederen er utarbeidet for å sikre kvaliteten på skilt- og oppmerkingsplaner som sendes til vedtak hos skiltmyndighet i Drammen kommune.

Underlag til skiltplaner:

 • Skiltplaner skal følge Statens vegvesens håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt.
 • Skadet skilt må alltid erstattes.
 • Det skal alltid være oppdatert kartgrunnlag under skilt- og oppmerkingsplanen.
 • Veg- og gategeometri og bygningslinjer må være lesbare, markert med tydelig svart strek.
 • Skiltene skilt vises på planen med riktig utforming og tekst.
 • Skiltene skal vises i kjøreretning.
 • Gatenavn, nordpil og målestokk må føres på tegning. Stolpesymbol indikerer om skilt er ensidig eller tosidig. I begge tilfeller vises de i planen med kun ett skiltsymbol.
 • Tekst og symbol skal være lesbare og ha stor nok skrift også i utskrevet versjon.
 • Kantlinjer skal ikke merkes langs kantstein.
 • Oppmerkingen må være med på både arbeidstegning og vedtakstegning. Gul oppmerking skal vises i gult, hvit oppmerking skal vises i grønn farge. Det anbefales at rød asfalt også vises på tegningen.

Skiltplaner (vedtakstegninger) som sendes til Skiltmyndigheten:

 • I sentrumsområder skal planene presenteres kvartalsvis, dvs. fra kryss til kryss.
 • Planen skal omfatte alle offentlige trafikkskilt på strekningen (ikke dem i tilstøtende kvartal).
 • Presentasjon av plan tilpasset utskrift i A4.
 • Kartgrunnlag skal være enkelt. Midtlinjer, koter, rutenett o.l. som ikke er relevant fjernes.
 • Gatenavn skal være tydelig lesbart, også på sideveier.
 • Skiltsymbol skal være lesbart. Skiltene skal være såpass store at de blir tydelige dersom pdf format av skiltplan skrives ut i A4 format. Det samme gjelder for tekst på underskilt.
 • Stolpesymbol skal tydelig vise om det er: a) ensidig/tosidig skilt b) rett eller buet skiltplate.
 • Strek mellom skilt og skiltsymbol skal plasseres under skiltet.
 • Skilt som er nye skal markeres med «NYTT»
 • Skilt som flyttes skal markeres med «FLYTTES HIT».
 • P-automater skal tegnes inn.

Fargebruk/symbolbruk i skiltplaner

1. Nye skilt: fulle farger.

2. Skilt som beholdes: svart/hvitt.

3. Skilt som fjernes: svart/ hvitt med kryss over. 

4. Skilt som beholdes, men skal flyttes, skal vises i fulle farger. De krever som regel nytt vedtak.

Skilt- og oppmerkingstabeller:

Skilt- og oppmerkingstabell må inneholde alle opplysninger som trengs for å sette opp skilt og merke riktig. Utarbeidelse skal være iht. Statens vegvesens krav om L-tegninger og må omfatte alle offentlige trafikkskilt medregnet røde sykkelvisningsskilt og gatenavnskilt på strekningen.

Skilttabell må omfatte opplysninger om / inneholde:

 • Skiltnummer
 • Skiltsymbol
 • Hvilke skilt som er nye (Disse krever vedtak)
 • Hvilke forefinnende skilt som skal: a) beholdes b) flyttes (med beskrivelse om hvor) c) fjernes
 • Hvilke skilt som skal være på samme stolpe/plate (posisjon).
 • Oppsett - ensidig / tosidig
 • Riktig folieklasse og skiltstørrelse.
 • Anvisning for festing av skilt og evt. andre merknader av betydning.

Oppmerkingstabell må ha opplysninger om/ inneholde:

 • Oppmerkingsnummer / Linjetype
 • Symbol
 • Hvilke oppmerkinger som er nye (Disse krever vedtak)
 • Hvilke forefinnende oppmerkinger som skal: a) beholdes b) flyttes (med beskrivelse om hvor) c) fjernes
 • Mål
 • Farge
 • Materialatype
 • Anvisning for utførelse og evt. andre merknader av betydning.