Vedlegg

Pdf-versjonen av vei- og gatenorm viser til 8 vedlegg. Disse vedleggene er til dels integrert i nettversjonen av vei- og gatenormen. Under følger en oversikt over hvor du finner vedleggene.

Vedlegg i innsynsløsningen er ikke universelt utformet.

Vedleggsliste

1. Dimensjonerende kjøretøy - se vedlegg i kommunens innsynsløsning Behandling av utvalgssak 0053/22 - Vei- og gatenorm 2022

2. Dimensjonerende kjøremåte - se 1.2.1.1. i nettutgaven.

3. Veitegninger - se eget vedlegg (word)

4. Veileder til utarbeidelse av skilt- og oppmerkingsplaner - se nettutgaven.

5. Skjema til veilysnorm - se vedlegg i kommunens innsynsløsning Behandling av utvalgssak 0053/22 - Vei- og gatenorm 2022

6. Grøftesnitt for lyskabler og rør - se vedlegg i kommunens innsynsløsning Behandling av utvalgssak 0053/22 - Vei- og gatenorm 2022

7. Krav til kantstein og fortausbelegg i Mjøndalen - se vedlegg i kommunens innsynsløsning Behandling av utvalgssak 0053/22 - Vei- og gatenorm 2022

8. Kjøremønster og kantparkering i Mjøndalen - se 1.7.8 i nettversjonen.