Del 4 – Snøsmelteanlegg

Publisert: 16.12.2022 14:20:06 Sist endret: 22.12.2022 13:11:05

Dette er veiledende retningslinjer for hvorledes Drammen kommune ønsker oppbygging og dokumentasjon av snøsmelteanleggene i kommunal og privat sammenheng (kommunale trafikkarealer). Anleggsområdenes topografiske utforming kan variere. Det fordres derfor at byggherrer benytter rådgivende ingeniører eller andre godkjente firmaer med kunnskap og erfaring med konstruksjon av slike anlegg.

Kart viser hovedakser for snøsmelteanlegg Strømsø .
Kart: Hovedakser for snøsmelteanlegg Strømsø .
Kart viser hovedakser for snøsmelteanlegg Bragernes
Kart: Hovedakser for snøsmelteanlegg Bragernes