Jente sitter på en stranden i Svelvik og spiser jordbær på en flott solskinsdag.

Politiske satsingsområder

Publisert: 28.02.2022 15:01:05 Sist endret: 02.03.2022 09:57:48

Fremtidens utfordringer vil stille store krav til hele samfunnet. Flere vil ha behov for kommunale tjenester, blant annet som følge av endringer i demografien. Samtidig må nye og mer effektive løsninger utvikles når kommunens visjon skal realiseres.

FNs bærekraftmål står sentralt i utviklingen av Drammen kommune. De tre dimensjonene økologisk, sosial og økonomisk bærekraft henger tett sammen og påvirker hverandre. På samme måte henger kommunens satsingsområder sammen og må ses i sammenheng når Drammen skal utvikles til en bedre kommune å bo i eller drive næringsvirksomhet i – og et mer bærekraftig samfunn.

Sammen med kommunens visjon, verdier, mål, muligheter og utfordringer og innbyggernes innspill utgjør FNs bærekraftmål grunnlaget for følgende seks likeverdige politiske satsingsområder:

Satsingsområdene skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden, og hvert område inneholder ett hovedmål med flere delmål som forteller hvordan vi vil ha det, og tilhørende strategier om hvordan vi gjør det.

Politiske satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel ikoner
ILL. Politiske satsingsområder