Jente sitter på en stranden i Svelvik og spiser jordbær på en flott solskinsdag.

Visjon og verdier

Publisert: 28.02.2022 14:13:44 Sist endret: 02.03.2022 09:56:59

Et godt sted å leve - nær, inkluderende, nytenkende.

Visjonen

Visjonen «Et godt sted å leve» omfatter alle livets faser, sett fra innbyggernes ståsted. Et godt sted å leve er et sted hvor innbyggerne er inkludert og finner sin plass i storsamfunnet og har gode opplæringstilbud, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, et variert handels- og servicetilbud, stor bredde i både organiserte og uorganiserte aktivitets- og fritidstilbud, mulighet til å utøve sin tro, godt utbygd infrastruktur og et trygt omsorgstilbud. Drammen kommune har alle forutsetninger for å være et godt sted å leve.

Målet med visjonen er at den gir positive assosiasjoner, er enkel å huske og at det blir naturlig for innbyggerne i alle aldre å snakke om hjemkommunen ved å bruke dens visjon. En kommune som har gode tilbud til innbyggerne innenfor alle livets faser vil være et godt sted å leve. Innbyggernes opplevelse av Drammen kommune som et godt sted å leve vil bygge kommunens omdømme og bidra til at visjonen nås.

Verdiene

Verdiene er godt forankret i grunnlaget for etableringen av Drammen kommune og den politiske plattformen som de tre tidligere by- og kommunestyrene vedtok.

Nær:

Drammen kommune er en kommune som er nær innbyggerne. Kommunens tjenester og steder utvikles i nært samarbeid med innbyggerne, og gjennom gode lokaldemokratiske løsninger sikres en nær og god dialog med innbyggerne i alle kommunedelene.

Inkluderende:

Drammen kommune er en kommune som sørger for at alle får muligheten til å utvikle sine evner og benytte sine muligheter. I tett samarbeid med frivillige lag og foreninger bygger kommunen fellesskap, og sammen tar vi vare på hverandre.

Nytenkende:

Drammen kommune er en kommune som til enhver tid søker nye løsninger for å forbedre tjenestene til innbyggerne og de næringsdrivende. Morgendagens utfordringer møtes med
utviklingsvilje og -kraft, og Drammen er et regionsenter av nasjonal betydning.