Bilde som viser de tre barcode bygningene i drammen sett fra Skutebrygga

Kommunens roller i arbeidet med næringsutvikling