Dronebilde som viser det nye sykehuset i Drammen fra sjøsiden.

2.3 Helsenæring i Drammen

De store utfordringene man står ovenfor med aldrende befolkning og en mindre arbeidsstyrke vil samtidig gi muligheter til å utvikle og etablere nye virksomheter og næringer som gir nye og bedre løsninger for folkehelsen og behandlingsløp. Med nybygget Drammen sykehus og utviklingen av Drammen Helsepark åpnes nye og unike muligheter for utviklingen av Brakerøya som en destinasjon for helseindustri, forskning og utdanningsvirksomhet, og andre relaterte næringer som vil gi nye arbeidsplasser til regionen. 

Det nye sykehuset åpner i 2026 sammen med det første byggetrinnet av Drammen Helsepark. I tillegg flytter Blakstad sykehus all sin virksomhet til Drammen. I sykehuset vil det være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Drammen Helsepark skal akselerere utviklingen i helsesektoren ved å samle en klynge av helse- og omsorgsaktører, aktører innen utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling, til fellesskap, samskapning og innovasjon. Når hele området på Brakerøya er ferdig utbygget er det anslått at over 6 000 mennesker vil ha dette som arbeidsplass eller studiested, og flere tusen pasienter vil daglig komme til Drammen for behandling, veiledning og oppfølging.   

For å ruste Drammensregionen for denne satsingen er det etablert et forpliktende samarbeid for å styrke offentlig-privat samarbeid i Helsehub, der kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening deltar som partnere med mål om å løse felles utfordringer og finne felles muligheter knyttet til utvikling av helsetjenester, helseutdanning og helsenæring. 

Virkemidler:

  1. Drammen kommune skal i samarbeid med partene kartlegge potensiale og utvikle gode forutsetninger for vekst i helsenæringen i Drammen.
  2. Drammen kommune skal i samarbeid med partene aktivt legge til rette for å etablere en helseklynge på Brakerøya, herunder vurdere lokalisering av egnede kommunale helserelaterte tjenester i Helseparken.