Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Åpningstider for salg

  • Mandag–lørdag: kl. 07.00–20.00
  • Søn- og helligdag*: kl. 07.00–20.00

* Det kan kun utføres salg som er tillatt etter lov om helligdager og helligdagsfred.

  • Åpningstiden for påske-, pinse- og juledager som er virkedager, er fra kl. 07.00 til kl 16.00.
  • I forbindelse med julehandel i advent og ved spesielle anledninger, kan Drammen kommune gjøre unntak fra åpningstidene i samsvar med den øvrige handel.
  • På helligdager samt 1. og 17. mai tillates ikke torghandel eller markedshandel.
  • På helligdager mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte anledning tillate arrangement som ellers ville være forbudt jf. lov om helligdagsfred.
  • Det kan søkes om andre åpningstider ved behov, som f.eks nattsalg.