Bruk av skilt, banner og flagg

Bruk av skilt, banner og flagg

Drammen kommune har fastsatt egne regler for skilting. Plassering skal avklares med kommunen og tillatelse gis for et nærmere angitt tidsrom. Til enhver tid gjeldende skiltvedtekter finnes på kommunens nettside. Søknad om både permanent og midlertidig skilt, løsfotreklame og frittstående reklame rettes til byggesaksavdelingen.

Flagg, bannere, vimpler og lignende tillates brukt i forbindelse med spesielle markeringer eller arrangement.

Forespørsel om flagging fra Drammen kommunes offisielle flaggstenger rettes til Drammen kommune ved politisk sekretariat.

Bruk av midlertidige skilt og løsfotreklame reguleres også av Politivedtekt for Drammen kommune og for veier gjennom Veglovens bestemmelser.