Salgsplass og stand

Salgsplass og stand

Bruk av areal for salgsplass eller stand

  • Alle varer, salgsboder, stativer, og kasser mm skal stå innenfor tildelt plass.
  • Transportredskap, bord, varer og lignende som er benyttet på stedet skal ryddes og fjernes hver dag etter avsluttet aktivitet.

Mobile salgsvogner og “Food Trucks” (motordrevet kjøretøy på hjul)

  • Drammen kommune kan regulere inn ønsket antall plasser på hvert enkelt torg eller plass. For annet salg er det som hovedregel ikke tillatt med kjøretøy på salgsplass.