Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Trafikk, parkering og bruk av kjøretøy

Trafikkavvikling

  • Ved bruk av trafikkarealer skal det foreligge særskilt vedtak/tillatelse som godkjent varslingsplan iht. forskrifter og retningslinjer for gjennomføring av varsling av arbeider på offentlig vei.
  • Det kan tillates bruk av trafikkarealer til salg og annet ved spesielle arrangementer.

Kjøretøy på torgarealer, plasser, gågater og parkering

  • Kjøretøy tillates inntil en time for rigging og rydding.
  • Innkjøring må følge trafikkskilt på stedet. Med godkjent tillatelse kan det kjøres inn der det er særskilt angitt med trafikkskilt. Innkjøring på andre steder eller andre tidsrom enn angitt på trafikkskilt krever dispensasjon fra Drammen kommune for kjøring på torgene og i gågatesoner.
  • Dersom det er behov for å ha kjøretøy som må ansees å være selve standen, kan det søkes særskilt om at den kan stå på salgsplassen.