Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Renhold, avfallshåndtering og orden

Leietaker eller låner av areal er ansvarlig for renhold rundt det leide/lånte område, salgssted/stand og dets umiddelbare nærhet og skal selv fjerne avfall fra stedet.

  • Offentlige avfallsstativ skal ikke benyttes.
  • Eventuelle markeringer som maling, tape eller lignende skal fjernes.
  • Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende, vil Drammen kommune besørge dette utført for leietakers regning.