Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Arrangement og folkeliv

Ved behandling av søknadene vil DK legge vekt på at både det enkelte arrangement og alle arrangementene samlet skal ivareta hensyn til et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten. Arrangementer og aktiviteter med barn og unge som målgruppe skal prioriteres. Arrangementene skal i hovedsak være åpne for alle. Faste årlige markeringer gis fortrinn.

Kommunen skal så langt som mulig påse at arrangement og aktiviteter ikke kommer i arealmessig konflikt med hverandre eller med fast etablert næringsvirksomhet.

Faste arrangementsdager

1. mai

Bragernes torg og Mjøndalen torg - LO (Landsorganisasjonen) har 1. mai iht. gammel hevd og av tradisjonelle hensyn, 1. prioritet for bruk. Andre organisasjoner kan benytte torgene på 1. mai, før eller etter LO sitt arrangement. I tilfelle kolliderende søknader får LO en tidsbegrensning for sitt arrangement på maksimalt 4 timer inkludert opp- og nedrigging.

17. mai

17. mai-komiteen i Drammen kommune disponerer hele Bragernes torg, Strømsø torg, Mjøndalen torg, Wildenveys plass, Tusenårsstedet i Krokstadelva, Svelvik sentrum, Batteriøya, uteområdet knutepunkt Fjell og skolenes uteområder, idrettsbaner i kommunal forvaltning og eie uten søknad og avtale.

Den gode hensigt

Kirkeparken i Svelvik og Dampskipkaia.

Elvefestivalen

Bragernes og Strømsø sentrum Reserveres for festival som hovedregel siste nest siste helg i august. I tillegg kommer dager for opp- og nedrigg.

Julearrangementer

Alle torgarealer i kommunen reserveres til arrangementer i forbindelse med julegrantenning. Bragernes torg reserveres for julemarked de siste ukene før jul.

Kulturhælja

Sentrumsområdene i Mjøndalen, Krokstadelva, Solbergelva reserveres første helg i juni.

Skisprinten

Bragernes torg og tilliggende gater til torget holdessom hovedregel av i begynnelsen av mars.

Svelvikdagene

Svelvik sentrum reserveres andre helg i august.

Valgkamp

Bragernes - Øvre torg, Svelvik sentrum og Mjøndalen torg reserveres for politiske partier den siste lørdagen før valg annethvert år.

Mjøndalsdagene