1.13 Varelevering

Det skal tilrettelegges for et tilstrekkelig antall plasser for varelevering på ulike steder i kommunens sentrumsområder.

Smidig varelevering er viktig for handelsvirksomheter i sentrumsområdene. Det skal tilrettelegges for et tilstrekkelig antall plasser for varelevering på ulike steder i kommunens sentrumsområder. Tilretteleggingen kan være tidsbegrenset, eksempelvis som kombinasjonsregulering (varelevering til bestemte tider, korttidsparkering til andre tider for å ivareta kunders behov for av- og pålessing). Plassering av slike plasser bestemmes av kommunen ved Virksomhet Parkering, etter kontakt med de næringsdrivende i området. Der det vurderes å fjerne kantsteinsparkeringsplasser, eksempelvis for å legge til rette for sykkeltraseer, skal hensynet til varelevering inngå i vurderingen.