1.2 Rammebetingelser for kommunens parkeringspolitikk