1.9 Parkering i Svelvik sentrum

Det er gratis å parkere på kommunale parkeringsplasser i Svelvik sentrum.

I Svelvik sentrum er det gratis å parkere, men tidsbegrensning på noen plasser. (Det benyttes ikke parkeringsskive i Svelvik.)

Dersom presset på parkeringsplasser i Svelvik sentrum øker over tid, kan det være aktuelt å innføre tiltak for at bilene ikke skal stå parkert så lenge og at de som har mulighet motiveres til å bruke andre transportmidler enn bil. Et aktuelt tiltak kan være tidsbegrensning på noen flere parkeringsplasser enn i dag. En eventuell innføring av avgiftsparkering i Svelvik sentrum skal behandles politisk.