1.20 Forvaltningen av inntektene fra kommunens parkeringstilbud

Drammen kommune kan vedta føringer for forvaltningen av inntektene fra kommunens parkeringstilbud, etter utredning av ulike modeller for forvaltning.

Som ledd i kommunens årlige budsjettbehandling legges det til grunn anslag på forventede inntekter fra kommunens parkeringstilbud. Inntektsoverskuddet føres på denne måten inn i kommunekassen og den generelle kommuneøkonomien.

Inntektene fra Dpark AS kommer i form av eierutbytte for kommunen som eneeier. Størrelsen på utbyttet fastsettes av generalforsamlingen i Dpark AS. Dpark AS genererer betydelige leieinntekter til Drammen Eiendom KF gjennom leie av parkeringshus og parkeringsområder.

Kommunen kan vedta føringer for forvaltningen av inntektene fra kommunens parkeringstilbud, etter utredning av ulike modeller for forvaltning.