1.8 Parkering i Mjøndalen sentrum

Alle kommunale parkeringsplasser i Mjøndalen sentrum skal vilkårsreguleres. Det er gratis å parkere på kommunale parkeringsplasser i Mjøndalen sentrum.

I Mjøndalen sentrum er det gratis å parkere, men det er tidsbegrensning på 1 og 2 timer for kantsteinsparkering
alle dager unntatt søndag. Tabellen nedenfor angir tider med tidsbegrensning.

Tider på døgnet med tidsbegrensning for parkering i Mjøndalen sentrum

Type parkering Mandag–fredag Lørdag Søndag
Kantsteinsplasser Kl. 08–17 Kl. 08–15 Ingen tidsbegrensning

I Mjøndalen sentrum benyttes parkeringsskive, der tidspunkt for ankomst til parkeringsplassen angis. Parkeringsskive kan fås gratis av Drammen kommune (Virksomhet Parkering) og i forretninger i Mjøndalen sentrum, eller kjøpes i bilrekvisitaforretninger. Har man ikke parkeringsskive tilgjengelig, kan man skrive ankomsttidspunktet på en lapp som legges i bilens frontrute.

Dersom presset på parkeringsplasser i Mjøndalen øker over tid, kan det være aktuelt å innføre parkeringsavgift for å motivere de som har mulighet til å velge andre transportmidler enn bil. En eventuell innføring av parkeringsavgift i Mjøndalen skal behandles politisk.

I dag er det kommunalt eide parkeringsområder i Mjøndalen sentrum, ved Samfunnshuset og ved Wildenveys plass, som er uregulerte. For å gi et mer enhetlig kommunalt parkeringstilbud i Mjøndalen sentrum, skal det settes i gang arbeid med å vilkårsregulere disse plassene (med vilkårsregulering menes at det settes vilkår for bruk av parkeringsplassene, eksempelvis tidsbegrensning). Parkeringsområdet ved Wildenveys plass skal vilkårsreguleres med hensyn til handel og service i Mjøndalen sentrum, mens parkeringsområdet ved Samfunnshuset skal vilkårsreguleres slik at parkering for besøkende til Samfunnshuset prioriteres.