1.14 Bobilparkering

Drammen kommune skal ikke opprette og drive et tilbud til bobilturister i kommunal regi.

Dersom en annen aktør ønsker å legge til rette for bobilparkering, skal kommunen møte et slikt initiativ på en positiv måte.

Drammen kommune har ingen bobilparkering i kommunal regi.

Tilbudet til bobiler er de private campingplassene i kommunen:

  • Drammen camping, ca. 4,5 km fra Drammen sentrum
  • Homannsberget camping, ca. 1 km fra Svelvik sentrum

Bobilbrukere har pekt på at en bobilparkering nær Drammen sentrum vil kunne tiltrekke turister og gi økonomisk aktivitet og byliv i sommermånedene. Potensialet for å trekke flere turister til Drammen sentrum dersom man tilbyr sentrumsnær bobilparkering er imidlertid usikkert. Kommunen har ikke noen gjestehavn der man kunne ha utvidet tilbudet til også å omfatte bobiler. Opprettelse av et tilbud til bobiler i kommunal regi ville medført både investerings- og driftskostnader for kommunen. Bobilparkering vil på den andre siden også gi inntekter gjennom at brukerne betaler for plassen. Netto virkning for kommunens økonomi er ikke kjent, men sannsynligvis vil det innebære en netto utgift.

Ut fra dagens situasjon er det ikke grunnlag for at Drammen kommune oppretter og driver et tilbud til bobilturister.

Dersom en annen aktør ønsker å legge til rette for bobilparkering, skal kommunen møte et slikt initiativ på en positiv måte.