1.15 Parkering for turbusser

Drammen kommune skal være tilgjengelig for besøkende som kommer med turbuss.

Drammen kommune ønsker at kommunen skal være tilgjengelig for besøkende som kommer med turbuss. Det er særlig i Drammen sentrum det kan være utfordrende å finne parkering til turbusser. I dag er det parkeringsplasser for denne typen busser ved Tinghuset, ved Drammens museum og i Jernbanegata. Kartet i figur 3 viser plasseringen. Ved behov vil kommunen vurdere ytterligere tilrettelegging for turbusser i tillegg til tilbudet som finnes i dag.