Kommunens satsingsområder

Se hvordan Drammen kommune jobber for å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om å gjøre drammenssamfunnet til Et godt sted å leve.

God oppvekst og godt liv

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.

Klima- og miljøvennlig utvikling

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.
Bli med på vårrydding
Bli med på vårrydding
Sist endret: 08.04.2024
Slik fyrer du riktig
Slik fyrer du riktig
Sist endret: 15.02.2024
Fra matsvinn til matvinn
Sist endret: 02.02.2024
Rapport: Utslipp fra nytt renseanlegg vil gi bedre leveforhold i Drammensfjorden
Rapport: Utslipp fra nytt renseanlegg vil gi bedre leveforhold i Drammensfjorden
Sist endret: 19.12.2023

Omstillingsdyktig næringsliv

Drammen er et næringssentrum.
En ny epoke for havna og dens utvikling
En ny epoke for havna og dens utvikling
Sist endret: 21.06.2023
Eierne vedtok fusjon
Eierne vedtok fusjon
Sist endret: 20.09.2022
Drammen klatrer på listen i kommune-NM
Drammen klatrer på listen i kommune-NM
Sist endret: 08.09.2022
Samarbeidsarenaen Drammensregionen etablert
Samarbeidsarenaen Drammensregionen etablert
Sist endret: 20.04.2022

Attraktive byer og tettsteder

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.

Mangfold og inkludering

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Deltakende innbyggere

I Drammen skaper vi framtida sammen.
Skaper bærekraft sammen på Frivilligbørs
Skaper bærekraft sammen på Frivilligbørs
Sist endret: 16.05.2024
Bli med på frivilligbørs 6. mai
Bli med på frivilligbørs 6. mai
Sist endret: 19.04.2024
Oppfordrer til å kontakte helsetjenestene digitalt
Oppfordrer til å kontakte helsetjenestene digitalt
Sist endret: 09.04.2024
Nye nærutvalg på plass
Nye nærutvalg på plass
Sist endret: 12.03.2024